Dane osobowe są bezpieczne podczas zdalnego nauczania? Poradnik UODO dla szkół

RODO nie stoi na przeszkodzie zdalnej edukacji w czasie pandemii koronawirusa, lecz daje szkołom możliwość racjonalnego wdrożenia odpowiednich metod i technik kształcenia na odległość z jednoczesnym poszanowaniem podstawowych zasad ochrony danych ocenia Jan Nowak, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nadzwyczajna sytuacja spowodowała, że szkoły i nauczyciele musieli w bardzo krótkim czasie zorganizować efektywną komunikację z uczniami i ich rodzicami. Wiele szkół do tej pory nie wykorzystywało narzędzi umożliwiających prowadzenie zajęć zdalnych, teraz muszą szybko skorzystać z dostępnych i możliwych w tych warunkach rozwiązań.

UODO przypomina, że przedstawiciele oświaty powinni pamiętać o koniecznej dbałości o prawa osób, których dane będą przetwarzane przy pomocy wspomnianych narzędzi, oraz o bezpieczeństwie tych danych. W razie wątpliwości dyrektorzy szkół oraz nauczyciele powinni konsultować się z wyznaczonymi inspektorami ochrony danych.

UODO przygotował specjalne opracowanie, które zawiera wstępne wskazówki, jak korzystając z metod nauczania online, dbać o bezpieczne przetwarzanie danych. Materiał ten jest adresowany do dyrektorów szkół i nauczycieli, ale zawiera również informacje przydatne rodzicom i uczniom. Przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej opracowanie trafi do wszystkich szkół i placówek oświatowych.

Z poradnika, który niebawem trafi do szkół, wynika, że to na szkole spoczywa obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa danych uczniów w czasie zajęć online. Dlatego to szkoła musi dostarczyć narzędzia umożliwiające nauczycielom prowadzenie zajęć zdalnych oraz bezpieczną komunikację z uczniami i rodzicami, wdrażając je kompleksowo w całej placówce.

Nawet jeśli w związku z potrzebą pilnego podjęcia nauczania zdalnego nauczyciel podejmie samodzielne decyzje, odpowiedzialność za ochronę danych osobowych uczniów w sieci i tak ponosi dyrektor szkoły.

Zdaniem UODO dyrektor szkoły nie powinien zalecać nauczycielom używania prywatnych adresów poczty elektronicznej i sugeruje utworzenie służbowych e-maili. Urząd radzi także, aby nauczyciele, kontaktując się z uczniami za pośrednictwem ogólnodostępnych portali społecznościowych, nie przetwarzali wtedy ich danych osobowych i wykorzystywali je jedynie do publikowania materiałów edukacyjnych.

Jednocześnie UODO apeluje do organów prowadzących o wsparcie szkół w prowadzeniu bezpiecznej edukacji zdalnej.

Poradnik można znaleźć tutaj.

(JK, GN)

Fot: UODO