Dialog w „Dialogu”. Fotomigawki Głosu…

Tak wyglądało rozpoczęcie spotkania strony rządowej i związkowej w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie (1 kwietnia br.).

 

 

 

Fot. Witold Rozbicki (7) i ZNP (1)