“Dobry start” dla rodziców także w 2019 r.

Prawie 1,5 miliarda złotych pochłonie w tym roku koszt świadczenia “Dobry start”, w ramach którego rodzice otrzymają na każde uczące się dziecko 300 zł

Już nie rozporządzenie, które można zmienić jednym podpisem ministra lub premiera, ale ustawa ma gwarantować wypłatę rodzicom świadczenia “Dobry start”. Tak chce ministerstwo rodziny, które przedstawiło projekt ustawy o świadczeniu “Dobry start”.

Komu będzie przysługiwało jednorazowe świadczenie? Rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz osobom uczącym się. Podobnie jak to jest obecnie, świadczenie ma przysługiwać w związku z rozpoczęciem roku szkolnego każdemu dziecku lub osobie uczącej się do 20. roku życia, a w przypadku osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 24. roku życia. W porównaniu z dotychczasowymi przepisami ustawa obejmie także uczniów kształcących się w szkołach dla dorosłych. To oznacza, że świadczenie otrzyma dodatkowo 47 tys. słuchaczy takich placówek, co będzie kosztowało w sumie ok. 15 mln zł rocznie.

Świadczenie nie będzie uzależnione od dochodów rodziców. Nie otrzymają go tylko ci rodzice, których dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

Na pieniądze nie mogą też liczyć rodzice dzieci sześcioletnich. Chyba, że zdecydują się skierować je do szkoły – wówczas świadczenie zostanie im wypłacone. W przeciwieństwie do rodziców dzieci odbywających roczne przygotowanie przedszkolne.

Podobnie jak to było do tej pory, świadczenie “Dobry start” wyniesie 300 zł.

Ministerstwo rodziny chce, by wypłatą pieniędzy nadal zajmowały się urzędy gmin. To one ustalą prawo do świadczenia na podstawie wniosków złożonych przez rodziców lub opiekunów uczniów (m.in. za pośrednictwem serwisów elektronicznych banków). O przyznaniu świadczenia rodzic dowie się przez informację przesłaną na adres e-mail.

Nabór wniosków papierowych o świadczenie “Dobry start” rozpocznie się 1 kwietnia danego roku, a wniosków elektronicznych – już 1 lutego i potrwa do 30 listopada. To oznacza, że rodzice decydujący się na drogę elektroniczną będą mieli szanse otrzymać pieniądze wcześniej. Czemu? Urzędnicy zostaną zobowiązani do ustalenia prawa do świadczenia w ciągu 2 miesięcy. Rodzice, którzy złożą wnioski między 1 lutego do 30 czerwca danego roku zobaczą pieniądze na koncie między 1 lipca a 31 sierpnia.

W 2019 r. wyjątkowo wnioski o świadczenie “Dobry start” przyjmowane będą od 1 sierpnia do 30 listopada, a w przypadku wniosków elektronicznych – od 1 lipca do 30 listopada. Rodzice otrzymają pieniądze w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Świadczenie “Dobry start” nie będzie podlegało egzekucji komorniczej, nie zostanie opodatkowane i nie będzie wliczone do średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego.

Szacunkowy koszt wypłaty świadczeń w 2019 r. wyniesie – według obliczeń urzędników – 1 mld 442 mln zł.

(PS, GN)