Drożyzna uderza w uczniów. Do szkół trafi mniej owoców, warzyw i produktów mlecznych

Dostawcy żywności do szkół w ramach rządowego programu będą mogli liczyć na większe stawki za każdą dostarczoną porcję. W efekcie, do uczniów trafi mniej owoców, warzyw i produktów mlecznych. Powód? Rekordowa inflacja i drożyzna

Premier Mateusz Morawiecki podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie „wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2021/2022”. Chodzi o rozdysponowanie pieniędzy w ramach „Programu dla szkół”, który trzy lata temu zastąpił popularne programy „Mleko w szkole” oraz „Owoce i warzywa w szkole”.

Rozporządzenie podwyższyło stawki, jakie dostawcy żywności otrzymają za owoce, warzywa i produkty mleczne dostarczone do szkół. Do tej pory stawki te obliczano biorąc pod uwagę średnie ceny detaliczne żywności z pięciu ostatnich lat. W tym roku przyjęto jednak inną metodologię. Według urzędników, z powodu „nieprzewidywalności rynku w czasie pandemii” oraz „coraz bardziej wyraźnych oznak inflacyjnego wzrostu cen” dotychczasowy sposób wyznaczania cen okazał się „niezadowalający zarówno z punktu widzenia producentów produktów dostarczanych do placówek oświatowych (…) jak również podmiotów dystrybuujących te produkty”.

Na początku czerwca br. do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaczęły docierać informacje o podwyżkach cen skupu mleku wynoszących 15 proc.

„Z kolei monitoring bieżących cen detalicznych zarówno owoców i warzyw, jak i przetworów mlecznych wskazał na ich znaczny wzrost w ostatnich miesiącach. Z uwagi na przyjętą metodologię wzrost ten nie mógł znaleźć odzwierciedlenia w poziomie stawek pomocy” – czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia.

Pod koniec czerwca urzędnicy MRiRW spotkali się z przedstawicielami dostawców żywności do szkół. Ministerstwo uległo postulatom producentów i podniosło stawki za dostarczaną żywność opierając się na aktualnych, miesięcznych cenach żywności obliczanych przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy.

„Jednocześnie zmniejszeniu uległa liczba poszczególnych porcji planowanych do dostarczania w roku szkolnym 2021/2022” – podkreślono w uzasadnieniu.

W poprzednim roku szkolnym w każdym semestrze uczniowie otrzymywali po 42 porcje owoców i warzyw. W roku szkolnym 2021/2022 otrzymają jedynie po 38 porcji. Uczniowie dostaną m.in. mniej porcji jabłek, pomidorów, gruszek, śliwek. Pozbawieni zostaną też porcji soku warzywnego.

Po zmianach, skład koszyka owocowo-warzywnego w poszczególnych semestrach roku szkolnego 2021/2022 ma się przedstawiać następująco:
1) w pierwszym semestrze 38 porcji, z tego:
a) 9 porcji obejmujących jabłka – 1 sztuka o min. masie netto 150 g,
b) 4 porcje obejmujące gruszki – 1 sztuka o min. masie netto 150 g,
c) 1 porcja obejmująca śliwki – 1 opakowanie jedn. o min. masie netto 150 g,
d) 3 porcje soku owocowego – 1 opakowanie o objętości 0,2 l,
e) 7 porcji obejmujących marchew – 1 opakowanie jedn. o min. masie netto 90 g,
f) 5 porcji obejmujących rzodkiewkę – 1 opakowanie jedn. o min. masie netto 90 g,
g) 1 porcja obejmująca paprykę słodką – 1 opakowanie jedn. o min. masie netto 90 g,
h) 6 porcji obejmujących pomidory – 1 opakowanie jedn. o min. masie netto 90 g,
i) 2 porcje obejmujące kalarepę – 1 opakowanie jedn. o min. masie netto 90 g;
2) w drugim semestrze 38 porcji, z tego:
a) 9 porcji obejmujących jabłka – 1 sztuka o min. masie netto 150 g,
b) 4 porcje obejmujące gruszki – 1 sztuka o min. masie netto 150 g,
c) 1 porcja obejmująca truskawki – 1 opakowanie jedn. o min. masie netto 100 g,
d) 3 porcje soku owocowego – 1 opakowanie o objętości 0,2 l,
e) 8 porcji obejmujących marchew– 1 opakowanie jedn. o min. masie netto 90 g,
f) 5 porcji obejmujących rzodkiewkę – 1 opakowanie jedn. o min. masie netto 90 g,
g) 6 porcji obejmujących pomidory – 1 opakowanie jedn. o min. masie netto 90 g,
h) 2 porcje obejmujące kalarepę – 1 opakowanie jedn. o min. masie netto 90 g.

Dużo większe cięcia objęły produkty mleczne. W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie otrzymywali w każdym semestrze po 40 porcji. W następnym roku szkolnym dostaną jedynie po 34 porcje. Ograniczono porcje zarówno mleka, jogurtu jak i serka twarogowego.

Po zmianach skład koszyka mlecznego w roku szkolnym 2021/2022 będzie przedstawiał się następująco:
1) w pierwszym semestrze 34 porcje, z tego:
a) 28 porcji mleka białego – 1 opakowanie jedn. zawierające min. 0,25 l produktu,
b) 1 porcja jogurtu naturalnego – 1 opakowanie jedn. o min. masie netto 150 g,
c) 2 porcje kefiru naturalnego –1 opakowanie jedn. o min. masie netto 150 g,
d) 3 porcje serka twarogowego – 1 opakowanie jedn. o min. masie netto 150 g;
2) w drugim semestrze 34 porcje, z tego:
a) 28 porcji mleka białego – 1 opakowanie jedn. zawierające min. 0,25 l produktu,
b) 1 porcja jogurtu naturalnego – 1 opakowanie jedn. o min. masie netto 150 g,
c) 2 porcje kefiru naturalnego – 1 opakowanie jedn. o min. masie netto 150 g,
d) 3 porcje serka twarogowego – 1 opakowanie jedn. o min. masie netto 150 g.

„Rozkład uzyskanych w odpowiedzi opinii pozwala wnioskować, że zarówno zaproponowane stawki dopłat, jak i skład koszyka oraz liczba poszczególnych porcji są dobrym kompromisem, który umożliwi realizację „>>Programu dla szkół<< w roku szkolnym 2021/2022” – ocenili urzędnicy.

Polska na realizację unijnego „Programu dla szkół” w roku szkolnym 2021/2022 otrzymała 22 148 829 euro, tj. 100 992 015,59 zł. W tym na komponent owocowo-warzywny 11 944 322 euro, a na komponent mleczny – 10 204 507 euro. Dodatkowo na realizację „Programu dla szkół” z budżetu polskiego przeznaczono środki w wysokości 128,1 mln zł.

(PS, GN)