Drugi etap wypłaty zapomóg strajkującym nauczycielom

Społeczny Komitet uruchomił drugi etap wypłaty zapomóg nauczycielom, którzy brali udział w strajku. Pomoc w wysokości 500 zł brutto otrzymają osoby z dochodem poniżej 2000 zł na osobę w rodzinie

„Rozpoczął się drugi etap wypłacania zapomóg ze społecznego funduszu strajkowego. Pomoc finansowa wypłacana jest teraz nauczycielom i nauczycielkom oraz innym pracownikom oświaty, którzy mają dochody poniżej 2000 zł brutto na osobę w rodzinie” – poinformował Społeczny Komitet.

Komitet zdecydował, że, pomoc pomoc trafi do osób z wyższym dochodem, „dopóki starczy pieniędzy”, a kwota zapomogi wyniesie 500 zł brutto.

Rozpoczął się drugi etap wypłacania zapomóg ze społecznego funduszu strajkowego. Pomoc finansowa wypłacana jest teraz…

Opublikowany przez Wspieram Nauczycieli Czwartek, 18 lipca 2019

„Społeczny Komitet przyjął, że będzie wypłacać zaczynając od tych, którzy mają najmniejsze dochody. Dlatego pierwszy etap wypłacania zapomóg ze społecznego funduszu strajkowego objął strajkujących nauczycieli i nauczycielki oraz innych pracowników oświaty o dochodach poniżej 1000 zł brutto na osobę w rodzinie” – czytamy w komunikacie Komitetu. Pierwsza tura wypłat zapomóg ruszyła w poniedziałek 8 lipca br.

Jak dotąd napłynęło ponad 36 tys. wniosków z prośbą o pomoc materialną w związku z utraconymi dochodami z powodu uczestnictwa w kwietniowym strajku. Na koncie „Wspieram nauczycieli” przed rozpoczęciem pierwszych wypłat dla strajkujących znajdowało się: 8 612 329,74 zł (stan na 5 lipca br.). Wnioskujący/wnioskująca otrzyma zapomogę, jeśli wniosek spełnił kryteria formalne, został złożony w terminie, zostały podane wszystkie wymagane informacje jak np. dochód, wniosek został podpisany, a osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych.

Zgodnie z regulaminem komitetu strajkowego „Wspieram Nauczycieli” pomoc otrzymają nauczyciele i nauczycielki, a także inne osoby zatrudnione w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych, które:

• brały udział w kwietniowym strajku przez minimum 9 dni;

• w dniu przystąpienia do strajku nie były członkami związku zawodowego;

• są w najtrudniejszej sytuacji materialnej.

Zgromadzone dotąd pieniądze trafią do ok. 17 tys. nauczycieli. Potrzeby są jednak o wiele większe, dlatego Społeczny Komitet kontynuuje zbiórkę na rzecz strajkujących nauczycieli.

Ogólnopolski strajk nauczycieli i pracowników oświaty zorganizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego trwał od 8 do 27 kwietnia br. Uczestniczyli w nim członkowie ZNP, Forum Związków Zawodowych, część nauczycieli należących do Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność oraz niezrzeszeni. Związkowcy zapowiadają, że po wakacjach strajk może być kontynuowany.

(PS, GN)