Dworczyk: Nauczyciele zostali zaszczepieni. Czyżby?

Według ministra ds. szczepień Michała Dworczyka, praktycznie wszyscy nauczyciele i nauczyciele akademiccy, którzy zgłosili chęć zaszczepienia się, otrzymali pierwszą dawkę specyfiku AstraZeneca. W rzeczywistości, wielu nauczycieli nadal czeka na wyznaczenie terminu i miejsca zaszczepienia

Przedstawiciele rządu wielokrotnie zapewniali, że nauczyciele zostaną zaszczepieni bardzo szybko – najpierw miało to być do 7 marca, potem – do 10 marca, ostatecznie datę graniczną wyznaczono 14 marca. Szczepienia tej grupy zawodowej ruszyły 12 lutego.

Zdaniem Michała Dworczyka, tak właśnie się stało. – Do wczoraj szczepiliśmy nauczycieli i wykładowców akademickich. 99 proc. osób z tej grupy zostało zaszczepionych. Teraz są szczepione osoby, które z różnych względów, czy to organizacyjnych, czy zdrowotnych w ciągu ostatnich 2,5 tygodni nie były szczepione – stwierdził Dworczyk. – Zasadniczo mamy zamknięty już ten czas szczepienia nauczycieli. To będą raczej pojedyncze przypadki – dodał.

Tymczasem w mediach społecznościowych nie brakuje informacji od nauczycieli i nauczycieli akademickich, którzy jeszcze nie zostali zaszczepieni, a nawet nie otrzymali terminu, kiedy mogłoby się to wydarzyć. Nie stoją też za tym żadne indywidualne „problemy organizacyjne czy zdrowotne”. – Pracuję na jednej z uczelni w Warszawie. Zarejestrowałam się do szczepienia pierwszego dnia rejestracji. Do dziś, choć jestem w systemie, nie otrzymałam terminu szczepienia. Podobnie zresztą, jak inni wykładowcy mojej uczelni – powiedziała nam pani Małgorzata, nauczycielka akademicka z Warszawy.

W ramach rejestracji chęć zaszczepienia się zgłosiło ok. 545 tys. nauczycieli i nauczycieli akademickich, w tym tych ostatnich – ok. 63 tys.

Dworczyk zaprzeczył jednocześnie informacjom, jakoby duża część pacjentów nie stawiała się w terminie do punktów szczepień. – To nie jest masowe zjawisko – oświadczył minister ds. szczepień.

Minister zasugerował też, że szczepienie m.in. pracowników szkolnej administracji i obsługi najprawdopodobniej ruszy w drugim kwartale, gdy do Polski dotrze prawdopodobnie 15 mln dawek różnych szczepionek. Przypomnijmy – pracownicy administracji i obsługi zostali najpierw wpisani na listę priorytetową i mieli być szczepieni równolegle z nauczycielami. Po trzech dniach jednak tę grupę z rozporządzenia… wykreślono. Szczepionki trafiły zaś do seniorów.

Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że do dziś wykonano ponad 4,5 mln szczepień, w tym 2,9 mln osób zaszczepiono pierwszą dawką, a 1,6 mln także drugą dawką. – Jutro zaszczepimy trzymilionowego pacjenta pierwszą dawką. Naszym celem było zaszczepienie w pierwszym kwartale 3 mln pacjentów. Udało nam się osiągnąć cel dwa tygodnie przed czasem – ocenił Dworczyk.

18 marca w rozpoczną się zapisy na szczepienie dla osób w wieku 67-68 lat. 22 marca zaś dla osób w wieku 65-66 lat. 25 marca wznowiona zostanie rejestracja uzupełniająca dla seniorów powyżej 70. roku życia.

(PS, GN)