Dymisja w resorcie Czarnka

Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Maksymowicz podał się do dymisji. Podwładny Przemysława Czarnka wraca do pracy w służbie zdrowia

– Złożyłem rezygnację. Przede wszystkim jestem lekarzem, a potem politykiem. Ojczyzna jest w potrzebie. Wracam do chorych. Apeluję do lekarzy i pielęgniarek, które pracowały w biurach, by wróciły do szpitala – ogłosił Maksymowicz.

Według “Gazety Wyborczej”, za dymisją stoi również konflikt z nowym ministrem edukacji i nauki Przemysławem Czarnkiem oraz nowym wiceministrem nauki Włodzimierzem Bernackim wokół przeprowadzonej niedawno reformy szkolnictwa wyższego. Czarnek i Bernacki nie ukrywali, że są jej przeciwni.

Maksymowicz jest lekarzem – neurochirurgiem. W latach 1992–1995 pracował w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie, następnie w Centrum Naukowym Medycyny Kolejowej w Warszawie. Zasiadał w prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. Do 2007 r. pracował w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie.

W latach 2007-2016 r. sprawował funkcję dziekana Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Był kierownikiem Katedry Neurologii i Neurochirurgii. W latach 2016-2019 był natomiast prorektorem ds. Collegium Medicum UWM. Jest również członkiem Rady Agencji Badań Medycznych i posłem na Sejm IX kadencji.

(PS, GN)