Dyrektor CKE: Na opracowanie arkusza próbnej matury mieliśmy kilka dni

Wszystkie arkusze egzaminu próbnego są stworzone na bazie zadań wykorzystanych w latach ubiegłych do przeprowadzenia rzeczywistych egzaminów – poinformował “Głos” dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dr Marcin Smolik

Od dziś do 8 kwietnia br. Centralna Komisja Egzaminacyjna będzie publikowała arkusze próbnego egzaminu maturalnego. W ramach próbnej matury z języka polskiego na poziomie podstawowym CKE udostępniła uczniom arkusz egzaminacyjny z 2015 r., a na poziomie rozszerzonym – arkusz z 2019 r. Decyzja ta wywołała kontrowersje wśród maturzystów, ponieważ nie otrzymali oni arkusza z nowymi zadaniami, ale arkusz maturalny wykorzystany podczas wcześniejszych egzaminów. Czyli zadania, które zwykle już przećwiczyli w szkole z nauczycielami w ramach przygotowań do matury.

– Wszystkie arkusze egzaminu próbnego są stworzone na bazie zadań wykorzystanych w latach ubiegłych do przeprowadzenia rzeczywistych egzaminów – poinformował nas dr Smolik. To oznacza, że także arkusze publikowane w kolejnych dniach będą opierały się na zadaniach już wykorzystanych w poprzednich latach.

Dyrektor CKE wyjaśnił tę sytuację brakiem czasu na przygotowanie nowych arkuszy. – Decyzję o przygotowaniu egzaminu próbnego CKE podjęła kilka dni po ogłoszeniu stanu epidemii, na opracowanie materiału było kilka dni, konieczne było przygotowanie arkuszy dostosowanych do potrzeb zdających z niepełnosprawnościami, przygotowanie nagrań dla zdających ze specjalnymi potrzebami – wyjaśnił dr Smolik. – Stworzenie arkuszy egzaminacyjnych z napisanych naprędce zadań, niepoddanych recenzjom, próbnemu zastosowaniu – całej ścieżce gwarantującej zapewnienie zadań możliwe najwyższej jakości – byłoby działaniem sprzecznym z zasadami tworzenia arkuszy egzaminacyjnych, których przygotowanie trwa ok. 2,5 roku – dodał.

Szef CKE przypomniał, że arkusz egzaminacyjny “nie jest zbiorem przypadkowych zadań, tylko głęboko przemyślaną, ustrukturyzowaną, obwarowaną licznymi ograniczeniami całością”. – Jedynym możliwym rozwiązaniem było wykorzystanie zadań, które pojawiły się na egzaminach w latach ubiegłych. Z takich zadań z arkuszy majowych często korzystają nauczyciele, przygotowując samodzielnie egzaminy próbne. My zdecydowaliśmy się na wykorzystanie zadań z arkuszy stosowanych w sesjach dodatkowych i poprawkowych, niedostępnych powszechnie na stronie CKE – wyjaśnił dr Smolik.

– Oczywiście może zdarzyć się sytuacja, w której dany uczeń rozwiązywał już zadania w tym arkuszu, jeżeli jest uczniem szkoły, która w latach ubiegłych zwróciła się do CKE z wnioskiem o udostępnienie arkusza np. z sesji czerwcowej. Nawet jeżeli taka sytuacja miała miejsce, nie wyklucza to możliwości pracy z arkuszem – ocenił dyrektor CKE.

– Uczeń może np. napisać wypracowanie na temat, na który wcześniej nie pisał; rozwiązać zadania ponownie, porównując to, jak poradził sobie teraz z sytuacją, kiedy pracował z arkuszem po raz pierwszy. Egzamin próbny nie jest egzaminem rzeczywistym, nie ma służyć wyłącznie przydzieleniu punktów. Jego celem jest przede wszystkim refleksja nad tym, co już nie sprawia uczniowi kłopotów, a nad jakimi umiejętnościami powinien jeszcze popracować. Informacja zwrotna jest tutaj kluczowa, a nie wynik wyrażony w procentach. To odróżnia rzeczywisty egzamin maturalny, który jest egzaminem wysokiej stawki, od egzaminu próbnego, którego cel jest przede wszystkim informacyjny, ćwiczeniowy – dodał.

Próbna matura została zaplanowana na 2-8 kwietnia br. I tak:
* 2 kwietnia o godz. 9.00 na stronie internetowej pojawi się arkusz z języka polskiego (poziom podstawowy), a o 14.00 – z języka polskiego (poziom rozszerzony) i z fizyki (pr)
* 3 kwietnia – o godzinie 9.00 arkusz a matematyki (pp), a o 14.00 z matematyka (PR), filozofii (PR), języka łacińskiego (PR), historii sztuki (PR) i historii muzyki (PR)
* 6 kwietnia – o godz. 9.00 arkusze z języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego (PP), a o godz. 14.00 – języków obcych na poziomie rozszerzonym
* 7 kwietnia – o godz. 9.00 arkusze z biologii (PR)i WOS (PR), a o godz. 14.00 – geografii (PR) i informatyki (PR)
* 8 kwietnia – o godz. 9.00 arkusze z chemii (PR), języka litewskiego (PP), języka białoruskiego (PP), języka ukraińskiego (PP), a o godz. 14.00 – historii (PR), języka litewskiego (PR), języka białoruskiego (PR), języka ukraińskiego (PR) i języka kaszubskiego (PR)

(PS, GN)