Dzieci wkrótce pójdą do szkoły. Ale nie w Afryce Zachodniej i Środkowej

Ponad 1,9 mln dzieci w Afryce Zachodniej i Środkowej znalazło się poza systemem edukacji. UNICEF ostrzega, że rośnie liczba ataków na szkoły, a także na uczniów i nauczycieli

Jak policzyli przedstawiciele UNICEF, w czerwcu br. ze względów bezpieczeństwa zamknięte były aż 9272 szkoły w takich krajach jak Burkina Faso, Kamerun, Czad, Republika Środkowoafrykańska, Demokratyczna Republika Konga, Mali, Niger i Nigeria. To trzy razy więcej niż w 2017 r.

UNICEF przygotował specjalny raport pt. „Edukacja zagrożona w Afryce Zachodniej i Środkowej”, w którym ostrzegł, że umyślne ataki na szkoły, uczniów i nauczycieli są praktykowane w całym regionie i odbierają dzieciom prawo do nauki oraz pozostawiają najmłodszych i ich rodziny w obawie o swoje życie i przyszłość. – Odwiedziłyśmy obóz dla osób przesiedlonych w Mopti, w środkowym Mali. Byłyśmy też w bezpiecznej strefie do nauki wspieranej przez UNICEF, gdzie spotkałam wiele dzieci. Zobaczyłam, jak ważna jest dla nich edukacja – podkreśliła Charlotte Petri Gornitzka, zastępczyni dyrektor generalnej UNICEF po wizycie w Mali na początku tego tygodnia.

Tylko w północno-zachodnim i południowo-zachodnim Kamerunie zamknięto ponad 4400 szkół. Z kolei w Burkina Faso z powodu przemocy nie pracuje 2000 szkół, a w Mali ponad 900 placówek edukacyjnych.

– Podczas spotkań z dziećmi i młodzieżą w Mali, zdałam sobie sprawę, jak wielu wyzwaniom muszą stawić czoła – zauważyła Muzoon Almellehan, Ambasador Dobrej Woli UNICEF. – Jednocześnie jestem pełna podziwu dla ich determinacji, wytrwałości i wiary w lepszą przyszłość. Dzieci w Mali są prawdziwymi bohaterami i zasługują na bezpieczne miejsce do nauki oraz przetrwania – dodała.

UNICEF stara się wesprzeć lokalne władze i społeczności w zapewnieniu dzieciom edukacji. Udostępnia też materiały edukacyjne nauczycielom pracującym w niebezpiecznych miejscach oraz udziela wsparcia psychologicznego dla dzieci, które doświadczyły przemocy.

Organizacja poinformowała, że:
* W Nigerii edukacja podstawowa została wprowadzona w szkołach koranicznych.
* W Burkina Faso i Kamerunie lekcje i wiadomości ratujące życie są transmitowane w wielu językach, aby dzieci mogły uczyć się w swoich domach lub w grupach.
* W Burkina Faso i Demokratycznej Republice Konga wprowadzono pilotażowy projekt nauki przez radio dla dzieci, które jeszcze nigdy nie chodziły do szkoły.
* W Mali UNICEF utworzył 169 ośrodków do nauki, które umożliwiają dzieciom naukę matematyki i czytania. Dodatkowo, dzieci zostały objęte wsparciem psychologicznym.
* W większości krajów ogarniętych konfliktami, w szkołach przeprowadzane są symulacje przygotowujące dzieci i nauczycieli na wypadek ataku. Nauczyciele są także szkoleni, jak zapobiegać przemocy na tle seksualnym, jak pomóc ofierze takiej przemocy oraz gdzie szukać pomocy.

Problem dostępu do edukacji w Afryce jest tak naprawdę problemem globalnym, ponieważ dzieci żyjące na obszarach konfliktów w Afryce Zachodniej i Środkowej stanowią 1/4 dzieci na świecie, które potrzebują pomocy humanitarnej, w tym wsparcia edukacyjnego. Przy tym wciąż brakuje 72 proc. środków na niezbędną pomoc dla tych dzieci.

UNICEF wraz z organizacjami partnerskimi zaapelował do rządów państw, sił zbrojnych, stron konfliktu i społeczności międzynarodowej o działania na rzecz zaprzestania ataków na szkoły, uczniów, nauczycieli i personel placówek edukacyjnych w Afryce Zachodniej i Środkowej.

Według UNICEF:
* Państwa muszą chronić system edukacji.
* Nauczanie musi mieć na celu budowanie pokoju i wspieranie edukacji dziewcząt.
* Władze krajów muszą inwestować w nauczycieli.
* Wszystkie dzieci, w tym dzieci-uchodźcy, dzieci-migranci i dzieci przesiedlone muszą mieć możliwość kontynuowania edukacji.
* Rodzice i społeczności lokalne muszą zapewnić dzieciom, a zwłaszcza dziewczętom, dostęp do edukacji na odpowiednim poziomie.
* Rządy państw przekazujące darowizny na rzecz pomocy dzieciom powinny zobowiązać się do wieloletniego finansowania projektów edukacyjnych w kryzysach humanitarnych.

Fot. UNICEF

(PS, GN)