Dzień Ochrony Danych Osobowych. Znamy laureatów nagrody im. Michała Serzyckiego!

W Dniu Ochrony Danych Osobowych, Jan Nowak, prezes UODO wręczył pani Małgorzacie Margulskiej-Haczyk, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. Władysława Jagiełły w Kutnie oraz mec. Xaweremu Konarskiemu, adwokatowi, nagrody im. Michała Serzyckiego w dowód uznania ich działań upowszechniających temat prywatności i rolę ochrony danych osobowych. Laureaci przyczyniają się do podnoszenia poziomu wiedzy z tego zakresu.

Zarówno nauczyciele jak i uczniowie kutnowskiej szkoły są mocno zaangażowani w ogólnopolski program edukacyjny UODO „Twoje dane – Twoja sprawa”.

Dyrektor Małgorzata Margulska-Haczyk dała się poznać organizatorom konkursu jako niezwykle prężna propagatorka zasad ochrony danych osobowych w środowisku szkolnym. Potrafi je promować w sposób kreatywny i nowatorski. Kutnowska „dziewiątka” zajęła II miejsce w konkursie dla szkół na scenariusz zajęć, który zorganizowano w ramach XI edycji programu w roku szkolnym 2020/2021.

Natomiast jej uczeń, autor wideoporadnika dla rodziców pt. „Życie rodzinne online i offline. Porozmawiajmy o ochronie danych osobowych”, zajął I miejsce w konkursie dla uczniów w tej samej edycji programu.

Adwokat Xawery Konarski jest – jak informuje UODO – ekspertem prawnym z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w obszarze nowych technologii. Brał m.in. udział w pracach legislacyjnych nad ustawami z zakresu prawa nowych technologii i ochrony danych osobowych.

Nagroda im. Michała Serzyckiego, którą ustanowiła dr Edyta Bielak-Jomaa, poprzednia Prezes UODO, jest wyróżnieniem dla tych, którzy przyczyniają się do poszerzania świadomości na temat prywatności i roli ochrony danych osobowych w wielu dziedzinach i środowiskach.

Od 2018 r. nagroda ta jest wręczana co roku podczas obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych. Polska włączyła się w obchody tego święta w 2007 r., a więc w czasie, gdy patron nagrody ‒ Michał Serzycki ‒ zajmował stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych III kadencji.

Laureatom gratulujemy!

(HAD, GN)

Fot. UODO

***

Głos Nauczycielski jest patronem medialnym XII edycji programu UODO „Twoje dane – Twoja sprawa”

Więcej informacji na stronie UODO:

https://uodo.gov.pl/pl/484/2269