Dziś 1 Maja – Święto Pracy, obchodzone od 130 lat na całym świecie

  1. Godnych warunków pracy (szczególnie w czasach pracy zdalnej), godnych wynagrodzeń (bez cięć) i uznania za to wszystko co robicie dla dzieci i młodzieży oraz dla polskiej edukacji – życzy w dniu Święta Pracy Pracownikom Oświaty Głos Nauczycielski

Na zdjęciu: Fragment grafiki z 1905 r. opublikowanej w krakowskim piśmie PPS “Naprzód”