Dziś jest szansa na poprawienie wyniku z egzaminu maturalnego

Ponad 52 tys. zdających zgłosiło się do dzisiejszej sesji poprawkowej egzaminu maturalnego. Wszystkim absolwentom życzymy powodzenia!

Sesja poprawkowa tegorocznej matury rozpoczęła się o godzinie 9.00. Do egzaminu zgłosiło się 52 319 osób – zarówno absolwentów z tego roku, jak i z lat poprzednich. Najwięcej, bo 42 283 osoby przystąpiły do egzaminu z matematyki. Egzamin z języka polskiego chce poprawić 5 055 osób.

Uprawnionych do sierpniowej poprawki było ok. 61 tys. osób.

Wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2022 r., obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego w części pisemnej z: języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego. Wszyscy absolwenci mieli również obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. Każdy absolwent mógł również przystąpić do egzaminu dodatkowego z maksymalnie pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych.

(PS, GN)