Trwa 42. Krajowy Zjazd Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego

W czwartek po południu rozpoczął się XLII Krajowy Zjazd Delegatów ZNP. Delegaci ocenią mijające 5 lat pracy Związku, opracują strategię na kolejną kadencję oraz wybiorą jego władze na następne pięć lat. Zjazd będzie obradował do soboty 23 listopada br.

Na XLII Krajowy zjazd Delegatów ZNP przyjedzie 194 delegatów z 16 okręgów ZNP, dwóch sekcji związkowych (Administracji i Obsługi oraz Emerytów i Rencistów – po 5 delegatów), a także z Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki (10 delegatów).

Najwięcej delegatów reprezentować będzie Okręg Śląski – 29, Okręg Mazowiecki – 19, Okręg Wielkopolski – 16 i Okręg Małopolski – 14. Najmniej liczną delegację wystawi Okręg Opolski – 4 delegatów, Okręg Lubuski – 5 delegatów i Okręg Podlaski – 5.

W Zjeździe weźmie udział 116 kobiet i 78 mężczyzn.

Oficjalne otwarcie Zjazdu zaplanowano na dziś na godz. 14.00. Delegaci rozpoczną od załatwienia podstawowych spraw proceduralnych – wyboru przewodniczących obrad, komisji skrutacyjnej, mandatowej, statutowej oraz uchwał i wniosków oraz od przyjęcia porządku obrad, regulaminu obrad i wyborów.

Następnie na mównicę wyjdzie prezes ZNP Sławomir Broniarz, który przedstawi uczestnikom sprawozdanie z działalności w kadencji 2014-2019. Głos zabierze też w imieniu Głównej Komisji Rewizyjnej jej ustępujący przewodniczący Kazimierz Matusiak. Potem zaplanowano czas na dyskusję delegatów nad sprawozdaniami prezesa i sprawozdaniem GKR. Po jej zakończeniu delegaci będą głosowali nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.

Jeszcze dziś – wieczorem – Zjazd wybierze prezesa ZNP na kadencję 2019-2024.

Kolejny dzień, tj. piątek 22 listopada, delegaci rozpoczną rano od wysłuchania wystąpienia programowego nowego prezesa Związku. Głos zabiorą też goście Zjazdu (m.in. Wanda Traczyk Stawska, nauczycielka i bohaterka Powstania Warszawskiego), w tym goście zagraniczni reprezentujący m.in. Międzynarodówkę Edukacyjną oraz organizacje związkowe z innych krajów. Delegaci obejrzą też wyjątkowy film o Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w reżyserii Anity Plumińskiej-Mieloch i Piotra Świdzińskiego. Zasłużeni działacze Związku otrzymają Złote Odznaki ZNP.

Po południu delegaci pochylą się nad programem Związku na kolejną kadencję. W ramach tego punktu Zjazdu zaplanowano m.in. wystąpienie przewodniczącego Komisji Programowej ZG ZNP oraz dyskusję nad kierunkami i wytycznymi programu działania Związku.

Sobotę 23 listopada zarezerwowano na końcowe prace nad najważniejszymi dokumentami Zjazdu. Delegaci zajmą się projektem zmian w Statucie ZNP, uchwałami i wnioskami oraz programem.

Zjazd zakończy się ok. godziny 14.00

(PS, GN)