Egzamin ósmoklasisty 2024 – dzień pierwszy. Na języku polskim pojawiły się „Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego

Wtorek, 14 maja to pierwszy dzień tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Łącznie do egzaminu z języka polskiego przystąpiło ponad 226 tys. uczniów. To pierwszy z trzech egzaminów, których wyniki będą decydować przy rekrutacji do wybranej szkoły ponadpodstawowej.

Arkusze CKE są dostępne tutaj

Egzamin z języka polskiego zakończył się o godzinie 11. Uczniowie klas VIII na rozwiązanie wszystkich zadań mieli 120 minut.

Egzamin z języka polskiego składa się z dwóch części. Pierwsza stanowi ok. 20 zadań, które opierają się w większości o dwa zamieszczone w arkuszu teksty – literacki i nieliteracki. Są to zadania zarówno zamknięte, jak i otwarte.

Druga część egzaminu zawiera dwa tematy wypracowań (opowiadanie i rozprawka), spośród których uczeń zobowiązany jest wybrać jeden i napisać tekst o długości nie krótszej niż 200 wyrazów. Do zdobycia na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego jest łącznie 45 punktów.

W pierwszej części zdający  musieli odnieść się do „Kamieni na Szaniec” Aleksandra Kamińskiego. To opowieść o trzech warszawskich maturzystach, „Rudym”, „Alku” i „Zośce”, którzy w trakcie II wojny światowej wstąpili do Szarych Szeregów, harcerskiej organizacji prowadzącej akcje dywersyjne.

Przypomnijmy, że w 2023 roku na egzaminie ósmoklasisty pojawiła się „Balladyna” Juliusza Słowackiego, a rok wcześniej – „Zemsta” Aleksandra Fredry.

W tym roku na egzaminie z języka polskiego pojawił się też wiersz Czesława Miłosza pt. „Dar” oraz tekst Frédérica Lenoira „O szczęściu”. Tematem rozprawki było: „Czy warto pomagać innym?”. Jeśli chodzi o opowiadanie, to należało opisać przygodę z bohaterem wybranej lektury obowiązkowej.

Temat 1.

>> Napisz rozprawkę, w której rozważysz trafność stwierdzenia, że warto pomagać innym. W argumentacji odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego.

Temat 2.

>> Bez ciebie nie poradziłbym/poradziłabym sobie w tej sytuacji… Napisz opowiadanie o przygodzie z bohaterem wybranej lektury obowiązkowej, którego pomoc sprawiła, że Wasza przygoda zakończyła się szczęśliwie. Wypracowanie powinno dowodzić, że dobrze znasz wybraną lekturę obowiązkową.

W 2024 roku egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany po raz szósty. Pierwszy raz uczniowie zmierzyli się z nim w 2019 roku po reformie edukacji, która usunęła gimnazja, przywracając jednocześnie ośmioklasową szkołę podstawową.

W przeciwieństwie do obowiązkowych matur egzaminu ósmoklasisty nie da się nie zdać – wynik jest określany w punktach, które liczą się później przy rekrutacjach do szkół średnich. Nie ma jednak określonego wyniku, poniżej którego uczeń musiałby powtarzać ostatnią klasę podstawówki.

Uczniowie, którzy z przyczyn losowych (po ich udokumentowaniu np. zwolnieniem lekarskim) nie będą mogli przystąpić do egzaminu w terminie głównym, napiszą go w terminie dodatkowym. W przypadku języka polskiego zaplanowano go na poniedziałek 10 czerwca o godz. 9:00.

Uczniowie poznają swoje wyniki i otrzymają zaświadczenia o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty 3 lipca. Dotyczy to zarówno tych, którzy przystąpią do egzaminu w terminie głównym, jak i dodatkowym.

Jak podaje CKE egzamin ósmoklasisty pełni dwie zasadnicze funkcje. Po pierwsze  określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym informację zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia.

Po drugie, zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.

(GN)

We wtorek 14 maja rozpocznie się egzamin ósmoklasisty. Przystąpi do niego ponad 226 tys. uczniów. Trzymamy kciuki, życzymy powodzenia!

45 lat temu zmarł Aleksander Kamiński, autor „Kamieni na szaniec”, członek ZNP