Egzamin ósmoklasisty: „Pan Tadeusz” i rozważania o możliwości poznania samego siebie

Rozważ trafność stwierdzenia, że w trudnej sytuacji człowiek poznaje samego siebie – to temat rozprawki z tegorocznego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. Arkusz wymagał także analizy fragmentów m.in. „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza

Dziś rozpoczął się trzydniowy egzamin ósmoklasisty. Ponad 360 tys. uczniów w ok. 12,7 tys. szkołach przystąpiło we wtorek do rozwiązania arkusza z języka polskiego.

„Napisz rozprawkę, w której rozważysz trafność stwierdzenia, że w trudnej sytuacji człowiek poznaje samego siebie. W argumentacji odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego” – to temat tegorocznego eseju, w którym uczniowie powinni odwołać się do wybranej lektury obowiązkowej.

Drugi temat wymagał od zdających napisania opowiadania. „Wyobraź sobie, że jeden z bohaterów literackich z lektury obowiązkowej przeniósł się do Twojego świata. Napisz opowiadanie o waszej wspólnej przygodzie, podczas której bohaterowi temu przyznano tytuł Przyjaciela Mądrości. Wypracowanie powinno dowodzić, że dobrze znasz wybraną lekturę obowiązkową” – czytamy w arkuszu.

Uczniowie musieli też wykonać szereg zadań w oparciu o inne teksty literackie i teksty kultury, co miało za zadanie sprawdzić m.in. stopień zrozumienia tekstu przez zdających. Pierwszym z nich był fragment „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, drugim – tekst „Przyjaciel mądrości” Tadeusza Płużańskiego.

Arkusz dostępny jest TUTAJ

(PS, GN)