Eko-Szkoła. Nowy ogólnopolski projekt edukacyjny dla szkół, przedszkoli i placówek

„Eko-Szkoła” to nowy ogólnopolski projekt dla szkół, przedszkoli i placówek edukacyjnych. Jego celem jest stworzenie sieci placówek, które będą dzielić się pomysłami na to, jak kształtować ekologiczną świadomość młodego pokolenia. Zgłoszenie szkoły/przedszkola/placówki do udziału w I edycji projektu „Eko-Szkoła” należy przesłać do 30 października na adres [email protected]

Środowisko przyrodnicze, w którym żyje człowiek, jest naszym naturalnym miejscem na Ziemi. Jesteśmy częścią przyrody. Nasze życie i zdrowie zależy od warunków panujących w środowisku. A jak jest? Niestety, źle! Zanieczyszczona jest woda, powietrze i gleba, piętrzą się góry odpadów. Efekt cieplarniany, smog, dziura ozonowa, kwaśne deszcze to już nasza codzienność, słyszymy o tym w telewizji, w radiu, czytamy w gazetach i internecie.

Co zrobić? Trzeba zacząć od „sprzątania” swojego podwórka. Do zatrzymania coraz większej i szybszej degradacji środowiska potrzebne są głębokie zmiany w świadomości każdego człowieka. Ważne jest edukowanie społeczeństwa od najmłodszych lat, żeby każdemu uświadomić, że jego odpowiedzialne działania mogą przyczynić się do zmniejszenia degradacji naszego środowiska.

„Eko-Szkoła” to nowy ogólnopolski projekt dla szkół, przedszkoli i placówek edukacyjnych. Jego celem jest stworzenie sieci placówek, które będą dzielić się pomysłami na to, jak kształtować ekologiczną świadomość młodego pokolenia. „Eko-Szkoła” to również projekt, który ma na celu – poprzez naukę i zabawę – zwiększanie wiedzy uczniów i przedszkolaków na temat właściwych postaw proekologicznych.

Do projektu zapraszamy nauczycieli różnych przedmiotów, którzy wraz ze swoimi uczniami (klasą, grupą projektową) będą realizować działania kształtujące postawy proekologiczne. Zadanie projektowe polega na zorganizowaniu kilku przedsięwzięć ekologicznych na terenie szkoły, skierowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli. Zachęcamy, aby do udziału w swoich działaniach, akcjach, imprezach zaprosić również inne szkoły, mieszkańców własnej miejscowości oraz organizacje ze środowiska lokalnego.

Projekt trwa od 30 października 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. Zgłoszenie szkoły/przedszkola/placówki do udziału w I edycji projektu „Eko-Szkoła” należy przesłać do 30 października na adres [email protected].

 Joanna Gadomska

nauczycielka biologii z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie, pomysłodawca i organizator projektu

Więcej informacji:

>> http://biologiazblondynka.blogspot.com

>> www.facebook.com/EkoSzkolaa

>> Patronat medialny nad projektem „Eko-Szkoła” sprawuje Głos Nauczycielski