Emerytury. Kiedy odebrano nauczycielom art. 88 KN i kto nie chciał utrzymania uprawnień emerytalnych nauczycieli

Związek Nauczycielstwa Polskiego na przestrzeni lat z determinacją prowadził walkę o utrzymanie uprawnień emerytalnych nauczycieli – przypomina ZNP. Obecnie Związek oczekuje na projekt zmian ustawowych, które przywrócą  nauczycielom prawo do emerytury bez względu na wiek (art. 88 Karty Nauczyciela). ZNP zamieścił informację z przypomnieniem, kiedy doszło do odebrania nauczycielom prawa do emerytur z art. 88 KN.

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego na przestrzeni lat z determinacją prowadził walkę o utrzymanie uprawnień emerytalnych nauczycieli – czytamy w komunikacie ZNP. Największa nauczycielska organizacja przypomina, że obecnie oczekuje na projekt zmian ustawowych, które przywrócą nauczycielom prawo do emerytury bez względu wiek (art. 88 Karty Nauczyciela). Deklaracje w tej sprawie składane są od 2016 r., ostatnio złożył ją minister edukacji Przemysław Czarnek, w kontekście zapowiedzi zwolnienia 100 tys. nauczycieli.

Jednocześnie – jak podkreślono w informacji – minister edukacji wykorzystał temat wcześniejszej emerytury dla nauczycieli do kolejnej manipulacji faktami, dlatego ZNP przedstawia przebieg wydarzeń w tej sprawie:

>> rok 1998 – Sejm przyjmuje nową ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która pozbawia nauczycieli od 1 stycznia 2007 r. prawa do emerytury bez względu na wiek;

>> rok 2003 – ZNP występuje do Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków korzystania przez nauczycieli z prawa do wcześniejszej emerytury po 31 grudnia 2006 r.;

>> rok 2005 – Sejm przedłuża możliwość przejścia na emeryturę dla nauczycieli bez względu na wiek do 31 grudnia 2007 r.;

>> rok 2007 – Sejm przedłuża możliwość korzystania przez nauczycieli z prawa do wcześniejszej emerytury do 31 grudnia 2008 r., odrzucając jednocześnie wniosek ZNP o wydłużenie tego okresu do 2011 roku.

W 2009 roku ZNP wystąpił z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zachowania przez nauczycieli prawa do wcześniejszego przejścia na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela. Niestety, na etapie postępowania kwalifikacyjnego, wniosek został odrzucony.

(DK)

Źródło: znp.edu.pl

Polecamy materiały
Historię wcześniejszych emerytur opisał niedawno Głos Nauczycielski w numerze nr 51-52 z 21-28 grudnia 2022 r.
Polecamy artykuł autorstwa Piotra Skury – wydanie tego numeru dostępne jest w wersji elektronicznej.
Głos Nauczycielski – EWYDANIE TUTAJ.