Emerytury stażowe: Sejm odrzucił korzystne dla nauczycieli poprawki

Sejm – większością głosów posłów PiS – odrzucił wszystkie korzystne dla nauczycieli poprawki do emerytur stażowych. Nowelizacja Karty Nauczyciela czeka teraz tylko na podpis prezydenta Andrzeja Dudy

Sejm głosował dziś nad pakietem poprawek Senatu do nowelizacji Karty Nauczyciela. Ustawa dotyczy wprowadzenia tzw. emerytur stażowych.

Senat zgłosił 23 poprawki. Autorem części z nich był Związek Nauczycielstwa Polskiego, któremu zależało na poprawieniu rozwiązań tak, żeby nauczyciele mieli zagwarantowane świadczenie na odpowiednim poziomie.

Senat przyjął poprawki, w tym te zaproponowane przez ZNP, dotyczące tzw. emerytur stażowych

Jakie rozwiązania znalazły się w poprawkach zgłoszonych przez ZNP?
* gwarancje, że emerytura stażowa nie będzie niższa od emerytury minimalnej
* umożliwienie nauczycielom pobierającym emerytury stażowe pracy w szkole na pełnym etacie i bez konieczności otrzymania zgody kuratora
* objęcie nauczycielskimi świadczeniami kompensacyjnymi nauczycieli m.in. poradni psychologiczno-pedagogicznych, pałaców młodzieży, centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego, młodzieżowych domach kultury, szkolnych schroniskach młodzieżowych

ZNP zgłosił też poprawki dotyczące tworzenia na uczelniach kierunków lekarskich oraz instytutów badawczych.

Niestety wszystkie te poprawki zostały odrzucone przez większość posłów PiS w Sejmie. W tym kluczowe trzy poprawki, które gwarantowały nauczycielom minimalną wysokość świadczenia – szczegółowe, imienne wyniki głosowania dostępne są TUTAJ.

Podobnie stało się z poprawką rozszerzającą świadczenia kompensacyjne na kolejne grupy nauczycieli. Chcesz wiedzieć, jak w tej sprawie głosował poseł z twojego okręgu? Szczegóły dostępne są TUTAJ.

Posłowie zaakceptowali tylko jedną zmianę – poprawkę wydłużającą części doktorantom okres na obronę doktoratu z 4 do 6 lat.

Nowelizacja Karty Nauczyciela trafi wkrótce na biurko prezydenta Andrzeja Dudy, który może ustawę podpisać, zawetować albo skierować do Trybunału Konstytucyjnego.

Tuż przed głosowaniami głos zabrał minister edukacji Przemysław Czarnek, który po raz kolejny powtórzył, że jego resort „przywraca nauczycielom to, co zabrał Donald Tusk w 2009 r.”. W rzeczywistości, wcześniejsze emerytury z art. 88 Karty zostały odebrane 10 lat wcześniej, przez rząd Jerzego Buzka (AWS-UW) przy okazji reformy emerytalnej. Do sprawy odniósł się wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński:

Zgodnie z ustawą, w Karcie ma się znaleźć nowy art. 88a, który znacząco różni się od “oryginalnego” przepisu przyznającego nauczycielom prawo do wcześniejszej emerytury.

Zgodnie z art. 88a, nauczyciele – po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy – będą mogli przejść na emeryturę w wieku niższym niż ustawowy (czyli 60 lat u kobiet i 65 lat u mężczyzn) po spełnieniu łącznie następujących warunków:
* rozpoczęcia przed dniem 1 stycznia 1999 r. “faktycznego wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego”
* udokumentowaniu okresu składkowego wynoszącego co najmniej 30 lat, w tym co najmniej 20 lat “faktycznego wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego”
* udokumentowania, że nie przysługuje im prawo do przejścia na wcześniejszą emeryturę z art. 88
Ostatni punkt dowodzi, że pomysł Przemysława Czarnka na emerytury stażowe nie ma nic wspólnego ze “starym” art. 88 Karty. Aby bowiem otrzymać emeryturę stażową, nauczyciel będzie musiał udowodnić, że nie przysługuje mu emerytura właśnie z art. 88.

Natomiast wymóg udokumentowania 30 lat pracy “składkowych” zablokuje prawo do emerytury stażowej bardzo dużej liczbie kobiet wykonujących zawód nauczyciela.

Wysokość świadczenia będzie ponadto obliczana na niekorzystnych dla nauczycieli zasadach. Podstawę do obliczenia emerytury stażowej ma stanowić wysokość składek zewidencjonowanych na koncie nauczyciela, kapitału zakładowego oraz środków z Otwartych Funduszy Emerytalnych zewidencjonowanych na subkoncie. W efekcie, emerytura stażowa będzie wypłacana z pieniędzy zgromadzonych w ZUS, a co za tym idzie – niska.

Na emeryturę stażową nauczyciele będą mogli przejść począwszy od dnia:
1) 1 września 2024 r. – nauczyciele urodzeni przed dniem 1 września 1966 r.;
2) 1 września 2025 r. – nauczyciele urodzeni po dniu 31 sierpnia 1966 r. a przed dniem1 września 1969 r.;
3) 1 września 2026 r. – nauczyciele urodzeni po dniu 31 sierpnia 1969 r.

(PS, GN)