Erasmus+ przyjęty przez Parlament Europejski. Można już ubiegać się o środki z programu

Parlament Europejski przyjął program Erasmus+ na lata 2021-2027 r. Na ostatnim etapie prac nad programem udało się go zasilić dodatkowymi 1,7 mld euro. Erasmus+ to najważniejszy unijny program w dziedzinie edukacji, młodzieży i sportu

Budżet programu na kolejną siedmiolatkę wyniesie ponad 28 mld euro, to prawie dwa razy więcej niż w poprzedniej edycji programu (14,7 mld euro). W ostatniej fazie negocjacji pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą Europejską udało się zasilić Erasmusa dodatkową kwotą 1,7 mld euro.

Podczas debaty europosłowie podkreślali, że Erasmus+ jest najwyżej ocenianym unijnym programem przez obywateli krajów UE. Europejczycy uznają go za najbardziej udany ze wszystkich programów unijnych wskazując, że jak żaden inny wpływa on na życie młodego pokolenia.

– Erasmus+ to jeden z programów unijnych, który zasilono znacznie większymi środkami i znacząco zmieniono i udoskonalono. Dzięki temu będzie mógł stale wzmacniać w Europejczykach poczucie przynależności do Unii i oferować im lepsze szanse zatrudnienia – stwierdził sprawozdawca PE Milan Zver (PPE). – Parlament będzie uważnie przyglądać się realizacji programu Erasmus+, aby bardziej sprzyjał on integracji i oferował możliwości jak największej liczbie osób – dodał.

– Erasmus+to przykład pomyślnej inicjatywy europejskiej. Dzięki naszym wysiłkom będziemy mogli kontynuować jej sukces. Erasmus+ zbliża do siebie ludzi z różnych środowisk i pozwala tworzyć prawdziwie europejską społeczność. Pandemia postawiła ogromne wyzwania przed młodzieżą i wszystkimi, którzy chcą się uczyć, studiować i spotykać nowych ludzi. Ludziom z marginalizowanych środowisk jest jeszcze trudniej. Dlatego szczególnie teraz ważne jest, aby Europa wyciągnęła pomocną dłoń i zapewniła im narzędzia, by mogli się rozwijać, nawiązywać ze sobą kontakty i mierzyć wyżej. Nikogo nie można zaniedbać. Tego właśnie chcemy dokonać za pomocą nowego programu Erasmus+ – podkreśliła Sabine Verheyen (PPE), przewodnicząca Komisji Kultury i Edukacji.

„Nowy program oferuje więcej narzędzi i funduszy, by wspierać integrację społeczną. Komisja i państwa członkowskie muszą opracować plany działania, aby ułatwić dostęp do uczenia się osobom, które zwykle mają ku temu mniej możliwości – osobom z niepełnosprawnościami, żyjącym w ubóstwie, mieszkającym w oddalonych miejscach lub migrantów. Program ma poprawić mobilność tych osób. Osoby, które nie posiadają środków na wstępne koszty udziału w programie (np. na zakup biletu kolejowego lub rezerwację zakwaterowania), mogą otrzymać dodatkowe dofinansowanie, na przykład w postaci zaliczek. Nie można odrzucić wniosku z powodu zbyt wysokich kosztów, jeżeli koszty te zapewniają integrację” – czytamy w komunikacie Parlamentu Europejskiego.

W nowej edycji Erasmusa dorośli kształcący się w innym kraju UE będą mogli przedłużyć swój pobyt do 6 miesięcy. UE uważa, że dzięki temu osoby te łatwiej zdobędą doświadczenie i nowe umiejętności zawodowe.

Nowy Erasmus+ ma być mniej skomplikowany. Osoby i instytucje podczas składania wniosków skorzystają z łatwego w obsłudze oprogramowania. Ograniczono ponadto formalności administracyjne i biurokrację. Z programu będą finansowane partnerstwa na małą skalę, takie jak stowarzyszenia młodzieży i kluby sportowe.

Program ma się także przyczynić do osiągania unijnych celów, takich jak działania na rzecz klimatu. Chodzi np. o zmniejszenie śladu węglowego programu poprzez zachęcanie jego uczestników do korzystania z przyjaznych dla środowiska środków transportu.

Unia zamierza rozwijać m.in. popularny wśród młodzieży bezpłatny bilet na podróż koleją po całym kontynencie. „Częścią nowej edycji programu Erasmus+ będzie inicjatywa Discover EU. Dzięki niej młodzi ludzie będą mogli ubiegać się o bezpłatny bilet kolejowy na podróże po Europie, by uczyć się (np. by wziąć udział w intensywnym kursie językowym lub w warsztatach muzealnych) i by odkrywać kulturową i językową różnorodność Europy. Dzięki inicjatywie >>Uniwersytety Europejskie<< studenci będą mogli zdobyć dyplom w trybie łączenia studiów w kilku krajach UE. Z kolei trzecia inicjatywa, >>Centra doskonałości zawodowej<<, sprawi, że powstaną lokalne, połączone ze sobą na poziomie międzynarodowym ekosystemy umiejętności” – czytamy w komunikacie PE.

Zgodnie z decyzją PE, uznaje się, że nowy program Erasmus+ wszedł w życie od 1 stycznia 2021 r. Komisja Europejska natomiast ogłosiła zaproszenia do składania wniosków i w wielu państwach członkowskich takie wnioski są już przyjmowane.

Zgodnie z założeniami, z programu Erasmus+ skorzysta w latach 2021-2027 ok. 12 mln osób.

(PS, GN)