Francja: Nauczyciele domagają się szczepionek przeciw Covid-19

Związki zawodowe nauczycieli zażądały dostępu do szczepionek przeciwko Covid-19 dla wszystkich pracowników sektora edukacji. Szkoły pozostają we Francji otwarte niezmiennie od września, również w departamentach objętych lokalnymi lockdownami.

„Szczepienia pracowników edukacji pozwoliłby na zachowanie ciągłości publicznych usług edukacyjnych, niezbędnych dla uczniów i ich rodzin przy jednoczesnej ochronie pozostałej części populacji” – napisał w komunikacie prasowym związek zawodowy SNUipp-FSU.

Związkowców poparł m.in. szef oddziału chorób zakaźnych w paryskim szpitalu Bichat i członek Rady Naukowej doradzającej rządowi prof. Yazdana Yazdanpanaha, który oświadczył, że szczepienia pracowników sektora edukacji pomogłyby chronić również pozostałą część populacji.

Rządowa strategia szczepień zakłada w pierwszym etapie ochronę osób szczególnie narażonych na powikłania i ludzi starszych. „Należy pomyśleć o najbardziej eksponowanych osobach” – podkreślił prof. Yazdanpanaha.

Na początku stycznia minister edukacji zakwalifikował nauczycieli do „kadr pierwszej rangi”, zaraz po pracownikach służby zdrowia. Władze obiecywały szczepienia nauczycieli w marcu, ale teraz nie podtrzymują wcześniejszych zapowiedzi.

(JK, PAP)

Nauczyciele na Malcie musieli zastrajkować, by dostać szczepionkę

We Francji strajkowali nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi. Domagają się podwyżek i szczepień na Covid-19

Francja: Dla tych, co przeszli COVID-19, tylko jedna dawka szczepionki