FRSE: Brexit nie wpłynie na realizacje edukacyjnych programów unijnych

Pomimo brexitu Wielka Brytania będzie uczestniczyła w bieżących programach przewidzianych na lata 2014-2020, w tym Erasmus+ – poinformowała Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Po tym, jak Wielka Brytania i Parlament Europejski ratyfikowały Umowę o Wystąpieniu przez Wielką Brytanię z Unii Europejskiej, z dniem 01.02.2020r. Zjednoczone Królestwo przestało być członkiem Wspólnoty. Do 31 grudnia 2020 r. przewidziano okres przejściowy, w czasie którego UE i Wielka Brytania wynegocjują nowe zasady wzajemnych relacji.

Według FRSE, brexit jak na razie nie wpływa na realizację edukacyjnych programów unijnych. „Umowa o Wystąpieniu przewiduje udział Zjednoczonego Królestwa w bieżących programach na lata 2014–2020, w tym Erasmus+ i Europejskim Korpusie Solidarności, do czasu zamknięcia programów, co oznacza, że beneficjenci z Wielkiej Brytanii mogą nadal uczestniczyć w dotacjach przyznawanych na podstawie obecnych rozporządzeń do czasu zakończenia wszystkich działań, nawet jeśli nastąpi to po 2020 r.” – czytamy w komunikacie FRSE.

W związku z tym Rozporządzenie Awaryjne Erasmus+ (z 19.03.2019 r.) i Ogólna Regulacja Awaryjna 2020 (z 19.12.2019 r.), przyjęte w celu ograniczenia potencjalnego ryzyka „brexitu bez porozumienia”, nie będą miały zastosowania.

Program przez pewien okres był zagrożony, ponieważ istniało zagrożenie, że Wielka Brytania nie wpłaci składki za udział w programie w 2020 r. Wówczas budżet Erasmus+ zmniejszyłby sie o 15 proc. Ostatecznie jednak Brytyjczycy zagwarantowali, że składka z tego kraju wpłynie do unijnego budżetu.

Jak się potoczą losy programów po 2020 r.? Na to pytanie nie znamy jeszcze odpowiedzi. „Od 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania będzie traktowana jako państwo trzecie jeśli chodzi o dostęp do programów UE, w tym Erasmus+. Ewentualny udział Wielkiej Brytanii w przyszłych programach po 2020 r. będzie zależeć od wyniku ogólnych negocjacji w sprawie przyszłych stosunków między stronami” – podkreśliła FRSE.

Do 2018 r. z programu wymiany studenckiej Erasmus oraz jego następcy Erasmus+ skorzystało 200 tys. młodych ludzi z Polski i 10 mln na kontynencie. Na staże wyjechało ponad 100 tys. uczniów szkół zawodowych i techników z Polski. Program jest realizowany w Europie od ponad 30 lat. Polacy uczestniczą w nim od 1998 r. Budżet Erasmus+ w perspektywie finansowej 2014-2020 wynosił 14,7 mld euro. Program powstał w efekcie połączenia funkcjonujących wcześniej programów unijnych: „Uczenie się przez całe życie”, „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

(PS, GN)