IBE przygotowało poradnik dla nauczycieli dotyczący sztucznej inteligencji i Chat GPT

O szansach i zagrożeniach, jakie niesie za sobą Chat GPT, czyli narzędzie wykorzystujące sztuczną inteligencję, mówi poradnik dla nauczycieli przygotowany przez Instytut Badań Edukacyjnych.

Poradnik „Chat GPT w szkole” przygotowała grupa ekspertów pod patronatem IBE. Dotyczy on jednego z narzędzi, które w swoim działaniu opiera się na sztucznej inteligencji (AI), czyli Chat GPT. Chatbot za pomocą zaawansowanych algorytmów i technik przetwarzania języka naturalnego udziela w czasie rzeczywistym odpowiedzi na zadane pytania, dobierając odpowiednie słowa i zdania na podstawie dostarczonego kontekstu.

Chat GPT to dla uczniów i nauczycieli szansa na odkrywanie nowych przestrzeni w edukacji, ale też zagrożenie.

„Nie jest to narzędzie pozbawione wad, co jednak nie powstrzymuje uczniów przed wykorzystywaniem go już dziś. Świadome korzystanie z niego przez nich nie powinno ograniczać się do prób napisania za jego pomocą pracy domowej. Nauczyciele stają tym samym przed prawdziwym wyzwaniem – jak oceniać prace, które mogą być tworzone całkowicie lub w bardzo dużym stopniu przez sztuczną inteligencję” – czytamy w komunikacie MEiN.

Ministerstwo powołało grupę roboczą „AI w edukacji”, na której czele stoi Justyna Orłowska, pełnomocnik MEiN ds. transformacji cyfrowej. Efektem pracy zespołu jest przygotowany pod patronatem IBE poradnik.

W poradniku czytamy m.in.:

„Chatbot może się okazać bardzo pożytecznym narzędziem wspierającym proces nauczania i uczenia się, ponieważ:
* wytłumaczy krok po kroku, co należy zrobić, aby rozwiązać zadanie matematyczne;
* stworzy plan wypracowania lub napisze kilka pierwszych zdań tekstu;
* przeanalizuje tekst ucznia, niekoniecznie przypominający rozprawkę, i wyłowi z niego argumenty; dzięki temu autor będzie wiedział, jak poprawić pierwotny materiał, i nauczy się argumentowania;
* pomoże udoskonalić tekst (także obcojęzyczny), wskazując fragmenty, które wymagają poprawy;
* wygeneruje zdania, w których wskazane słowo występuje w różnych kontekstach, dzięki czemu uczeń utrwali sobie różne konstrukcje językowe;
* streści za długie notatki albo rozwinie zapiski zbyt ogólne (jedni uczniowie notują każde słowo nauczyciela, inni z kolei zapisują jedynie główne hasła, z których trudno później cokolwiek wywnioskować);
* wyjaśni prostym językiem skomplikowane zagadnienia;
* udzieli wskazówek dotyczących koncepcji projektu, który uczniowie przygotowują w ramach zajęć, i pokaże przykłady podobnych projektów;
* powie, jak poprawić kod, który piszą uczniowie interesujący się programowaniem;
* przygotuje quizy, testy i inne materiały edukacyjne, które ułatwią naukę;
* zaplanuje trening dla uczestników lekcji wychowania fizycznego;
* przygotuje zaproszenie na szkolną uroczystość;
* stworzy konspekt zajęć”.

Narzędzie to niesie za sobą także zagrożenia.

„Wielu uczniów wykorzystuje to narzędzie w szerszym zakresie, zlecając mu odrabianie zadań domowych, a w szczególności pisanie wypracowań. Jest to jednak droga, która może prowadzić w ślepy zaułek, ponieważ Chat GPT nie jest pozbawiony wad. (…) Odpowiedzi chatbota nie zawsze są poprawne. Na etapie uczenia się korzystał on bowiem z różnych baz danych, do których był wówczas podłączony, także tych, które zawierały informacje nieprawdziwe. Ponieważ zaś jest botem, nie potrafi ocenić, które treści są wartościowe, a które nie” – czytamy w poradniku.

Poradnik dostępny jest TUTAJ.

(PS, GN)