Ilu uczniów chodzi na religię? Kościół publikuje dane

Na lekcje religii w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczało 88 proc. polskich uczniów – tak wynika z najnowszych danych Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego

ISKK zaprezentował dziś Rocznik Statystyczny Kościoła katolickiego w Polsce „Annuarium Statisticum Ecclesia in Polonia AD 2020”. Znalazły się w nim podstawowe informacje dotyczące polskiego kościoła na podstawie danych za 2018 rok.

Jeden z rozdziałów rocznika dotyczy edukacji religijnej w roku szkolnym 2018/2019. Według ISKK, w katechezie uczestniczyło 88 proc. uczniów. Najwięcej w diecezji pelplińskiej – 99 proc., rzeszowskiej – 99 proc., przemyskiej – 98,6 proc., łomżyńskiej – 96,5 proc. oraz łowickiej – 96,5 proc. Najmniej uczniów chodziło na religię w diecezji warszawskiej – 74,8 proc., sosnowieckiej – 75,2 proc. i łódzkiej – 77,7 proc.

W przedszkolach w zajęciach z religii brało udział 84,9 proc. dzieci, w szkołach podstawowych – 94,2 proc. uczniów, w liceach – 80,8 proc., technikach – 81,6 proc., w szkołach branżowych – 80,7 proc., a w szkołach specjalnych – 94 proc.

Według ISKK, 86 proc. nauczycieli religii ma wykształcenie wyższe magisterskie teologii, 5,2 proc. – magistra z innej dziedziny, 3,1 proc. – licencjata z kolegium teologicznego, 2,1 proc. – stopień doktora, 1 proc. – dyplom kolegium teologicznego, ale bez tytułu licencjata.

Z danych kościelnych wynika, że 58,3 proc. nauczycieli religii to osoby świeckie. Prawie co trzeci katecheta (a konkretnie – 31,6 proc.) jest księdzem, 6,6 proc. katechetów stanowią siostry zakonni, a 3,2 proc. – zakonnicy.

„W 2018 r. sakramentu chrztu udzielono ponad 386 tys. osobom, o niespełna 2 proc. mniej niż w 2017 r. Zdecydowaną większość chrztów udzielono dzieciom do 1 roku życia. Jedynie 4,5 proc. ochrzczonych przyjmowało chrzest w wieku od pierwszego do siódmego roku życia. Natomiast chrzest w wieku powyżej 7 lat przyjęło niespełna 1 proc. ochrzczonych. Do I Komunii św. przystąpiło ponad 400 tys. osób. Sakrament bierzmowania w obrządku łacińskim przyjęło niespełna 300 tys. osób, o 3,5 proc. więcej niż w roku 2017. Sakrament małżeństwa został udzielony 133 tys. parom” – czytamy w roczniku.

Według ISKK, w niedzielnej mszy uczestniczy 38,2 proc. katolików.

(PS, GN)