Inflacja na rynku podręczników. Rząd wyda więcej

Od 99 do 330 zł kosztować będzie w 2023 roku wyposażenie ucznia w komplet nowych podręczników. Z powodu inflacji rząd musi podnieść dotację na zakup podręczników, ćwiczeń i innych materiałów edukacyjnych

Jak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, limity wydatków na poszczególne grupy podręczników pójdą w tym roku w górę o ok. 10 proc.

Kwoty dotacji na wyposażenie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej wyniosą w przypadku:
1) podręczników do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczników do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiałów edukacyjnych – w przypadku klas I–III w wysokości 99 zł na ucznia (obecnie jest to 90 zł);
2) podręczników lub materiałów edukacyjnych:
a) 185 zł (obecnie – 168 zł) na ucznia – w przypadku klasy IV,
b) 238 zł (obecnie – 216 zł) na ucznia – w przypadku klasy V i VI,
c) 330 zł (obecnie – 300 zł) na ucznia – w przypadku klasy VII i VIII.

Natomiast kwota dotacji na ćwiczenia wyniesie do 55 zł zł na ucznia (obecnie – 50 zł) – w przypadku klas I–III oraz do 27,5 zł (obecnie – 25 zł) na ucznia – w przypadku klas IV–VIII.

(PS, GN)