Internet w Polsce coraz powszechniejszy

Co trzeci korzystający z internetu w Polsce ma niskie umiejętności cyfrowe – poinformował Główny Urząd Statystyczny w raporcie „Społeczeństwo Informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2015-2019”.

Według GUS, z komputera regularnie korzystało w 2019 r. 72,8 proc. osób (w 2015 r. było to 64,8 proc.). Najczęściej przy klawiaturze siadają osoby młode, tj. 16-24-letnie – 95,3 proc. z nich korzysta z komputera. Wśród osób w wieku 65-74 lata jest to tylko 30,6 proc. Z komputera korzystają głównie osoby z wykształceniem wyższym – 95,7 proc. Wśród osób z wykształceniem średnim jest to 66,7 proc., a podstawowym lub gimnazjalnym – 55,8 proc. Wśród mieszkańców dużych miast 81,8 proc. korzysta z komputera, w mniejszych miastach – 73,3 proc., a na wsi – 66 proc.

„Odsetek gospodarstw domowych posiadających w domu przynajmniej jeden komputer systematycznie wzrastał w ostatnich latach. W 2019 r. wyniósł on 83,1 proc. i był zdecydowanie wyższy w gospodarstwach z dziećmi niż bez nich” – czytamy w analizie GUS.

W 2019 r. dostęp do Internetu w domu posiadało 86,7 proc. gospodarstw domowych – to o 2,5 punktu proc. więcej niż w rok wcześniej. O ile dostęp do internetu posiada 99,3 proc. gospodarstw z dziećmi, to w przypadku gospodarstw bez dzieci – 80,4 roc. W dużych miastach internet ma 90 proc. gospodarstw domowych, w mniejszych miastach – 85,6 proc., a na wsi – 84,6 proc.

„W 2018 r. w Polsce wskaźnik gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu w domu był niższy od średniej dla Unii Europejskiej o 2 pkt. proc. Różnica dzieląca Polskę od przodującej pod tym względem Holandii wyniosła 14 pkt. proc. Najmniejszy odsetek gospodarstw domowych z dostępem do Internetu w domu odnotowano podobnie jak w latach poprzednich w Bułgarii” – czytamy w raporcie.

W 2019 r. w Polsce regularnie, czyli minimum raz w tygodniu, z Internetu korzystało 78,3 proc. osób w wieku 16–74 lata (rok wcześniej było to 74,8 proc.). Dla porównania, w 2018 r. w Unii Europejskiej z internetu regularnie korzystało 83 proc. osób. W 2019 r. w Polsce codziennie lub prawie codziennie korzystało z internetu 68,2 proc. osób.

Z internetu najczęściej korzystają uczniowie i studenci – 99,6 proc. osób w tej grupie, pracujący na swój rachunek – 95,5 proc. oraz pracownicy najemni – 92 proc., najrzadziej – emeryci i bierni zawodowo – 48,3 proc. oraz rolnicy – 60 proc. Wśród osób w wieku 65-74 lata internauci stanowią zaledwie 33,3 proc., wśród osób w wieku 16-24 lata – 99,3 proc. Odsetek użytkowników internetu rośnie wraz z wykształceniem. Wśród osób z wyższym wykształceniem jest to 97,5 proc., ze średnim – 73,7, a podstawowym lub gimnazjalnym – 61,1 proc.

Internauci najczęściej korzystają z poczty elektronicznej – w ten sposób sieć wykorzystuje 80,6 proc., do wyszukiwania informacji o towarach i usługach przyznało się 77,4 proc., do czytania i pobierania czasopism on-line – 75,2 proc., do korzystania z serwisów społecznościowych – 65,9 proc., do korzystania z usług bankowych – 58,8 proc., do korzystania z komunikatorów – 60,4 proc., do korzystania z serwisów poświęconych turystyce – 17,9 proc., do pobierania programów komputerowych – 17 proc., do szukania pracy – 10,9 proc., a do sprzedawania towarów na aukcjach – 17 proc.

Umiejętności cyfrowe Polaków są niestety niższe wraz z wiekiem. W 2019 r. pliki pomiędzy komputerami przenosiło 48,4 proc. Polaków, w tym 83 proc. osób w wieku 16-24 lata i jedynie 10,5 proc. w wieku 65-74 lata. Do instalowania oprogramowania przyznało się 38,9 proc. Polaków, w tym 73,2 proc. w wieku 16-24 lata i tylko 7,2 proc. w wieku 65-74. Z procesorów tekstu korzystało w 2019 r. 39,2 proc. Polaków, w tym 70,6 proc. najmłodszych oraz 8,6 proc. najstarszych.

Największą grupę wśród osób korzystających z internetu stanowią osoby o niskim poziomie umiejętności – to 34,8 proc. wszystkich. Osoby posiadające podstawowe umiejętności to 23,3 proc. internautów, a ponadpodstawowe – 20,9 proc. Różnice między umiejętnościami kobiet i mężczyzn były przy tym nieznaczne. Wśród osób posiadających ponadpodstawowe umiejętności cyfrowe przeważają osoby młode. W grupie 16-24 lata to 46,5 proc. tej części populacji. Najniższe umiejętności cyfrowe stwierdzono w grupie 45-54 lata (45,8 proc. tej części populacji).

GUS zwrócił uwagę na to, że „systematycznemu spadkowi liczby studentów ogółem towarzyszy wzrost liczby studentów na kierunkach z grupy technologie teleinformacyjne”. W roku akademickim 2018/19 na kierunkach tych studiowało 78,8 tys. osób, tj. o 0,5 proc. więcej niż w roku poprzednim i o 12,3 proc. więcej niż w roku akademickim 2015/16. W roku akademickim 2017/18 liczba absolwentów studiów związanych z technologiami teleinformacyjnymi wyniosła 13,5 tys. osób i zmniejszyła się w porównaniu z rokiem poprzednim o 8,2 proc., podczas gdy ogólna liczba absolwentów szkół wyższych zmniejszyła się o 15,4 proc.

Udział studentów na kierunkach z grupy technologie informatyczne w ogólnej liczbie studentów w roku akademickim 2016/20917 wynosił w Polsce 5,1 proc. Dla porównania – w Finlandii było to 9,2 proc., w Estonii – 8,7 proc., w Serbii – 7,9 proc., w Irlandii – 7,4 proc., w Niemczech – 6,8 proc., na Węgrzech – 6,6 proc., w Rumunii – 6,5 proc. Z drugiej strony, w Hiszpanii studenci wydziałów z grupy TIK to 4,9 proc. wszystkich studiujących, w Austrii – 4,8 proc., w Szwecji – 4,4 proc., w Norwegii – 4,2 proc., w Szwajcarii – 3,2 proc., we Francji – 2,8 proc. a we Włoszech – 1,7 proc.

(PS, GN)