Jak co roku przed Pomnikiem TON. Cześć i chwała bohaterom!

W samo południe 2 września br. odbyła się inauguracja nowego roku szkolnego przed Pomnikiem Tajnej Organizacji Nauczycielskiej na warszawskim Powiślu. To kultywowana od lat tradycja…

Miała ona wyjątkowy charakter, bo w tym roku przypada 80. rocznica wybuchu II wojny światowej i zarazem 80-lecie powstania TON (była to konspiracyjna Związku Nauczycielstwa Polskiego). Otwierając uroczystość Ewa Zielińska, sekretarz Zarządu Okręgu Mazowieckiego ZNP, przypomniała, że co roku spotykamy się przed Pomnikiem TON, aby złożyć hołd tysiącom polskich nauczycieli, którzy w czasie okupacji niemieckiej wbrew wszelkim zakazom prowadzili tajne nauczanie. – Mimo grożących kar za tajne nauczanie, nauczyciele nie porzucili swego powołania i przez cały okres II wojny światowej służyli uczniom, traktując to jako jedną ze skutecznych form walki z okupantem – podkreśliła. W obronie polskiej oświaty byli gotowi oddać swoje życie. I oddawali. W latach 1939-1945 zginęło w obozach koncentracyjnych, więzieniach gestapo i egzekucjach ok. 9 tys. nauczycieli i ok. 640 pracowników naukowych.

– Bądźmy dumni, gdyż żadne inne państwo w swojej historii nie może poszczycić się takimi dokonaniami swoich nauczycieli i uczniów – podkreślał Tomasz Korczak, prezes Okręgu Mazowieckiego ZNP, gospodarz uroczystości. Przypomniał słowa, które wygłosił w Warszawie wiceprezydent USA Mike Pence: „Polska udowodniła, że jest Ojczyzną bohaterów”. – Jak bardzo na taką opinię zasłużyli nauczyciele TON, których pamięć czcimy dzisiaj na naszej uroczystości! – dodał Tomasz Korczak.

Na uroczystość przed Pomnikiem TON od kilku lat nie przybywają nauczyciele tajnego nauczania. Już prawie wszyscy odeszli na wieczną wartę. Obecnie na Mazowszu żyje już tylko jeden nauczyciel TON, któremu stan zdrowia nie pozwolił wziąć udziału w uroczystości na Powiślu.

Natomiast na uroczystość przybyli i wiązanki kwiatów przed pomnikiem złożyli: Sławomir Broniarz – prezes ZNP, Krzysztof Baszczyński i Grzegorz Gruchlik – wiceprezesi ZG ZNP, Renata Kaznowska – wiceprezydent Warszawy, Mirosław Krusiewicz – dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego, Joanna Gospodarczyk – dyrektor Biura Edukacji m.st. Warszawy, Aleksander Ferens – burmistrz Dzielnicy Śródmieście, Barbara Popielarz i Andrzej Radzikowski – wiceprzewodniczący OPZZ oraz liczne delegacje oddziałów ZNP oraz sekcji emerytów i rencistów ZNP.

W uroczystości od lat biorą udział także liczne delegacje warszawskich szkół – nauczyciele i uczniowie – z pocztami sztandarowymi. I to właśnie uczniowie uświetniają uroczystość programem artystycznym. Część muzyczną zaprezentowali w tym roku uczniowie SP nr 217 po kierownictwem Aliny Idzikowskiej, zaś wiersze recytowali uczniowie SP nr 376 przygotowani przez Agnieszkę Strzelczyk.

Witold Salański