Jak zorganizować szczepienia w szkole? MEiN przygotowało broszurę informacyjną

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało pakiet informacyjny na temat organizacji szczepień w szkołach, a w nim opis m.in. kompetencji dyrektorów oraz współpracy szkół z punktami szczepień. Podczas zorganizowanej w szkołach akcji szczepień można będzie zaszczepić nie tylko uczniów, ale też ich rodziców

– Pakiet informacji dotyczący organizacji procesu szczepień określa obowiązki i zadania dyrektora szkoły. Są wśród nich m.in.: zorganizowanie zajęć z wychowawcą dla uczniów oraz spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym, zebranie od rodziców deklaracji dotyczących udziału dziecka w szczepieniu, współpraca z punktem szczepień, zorganizowanie miejsca na przeprowadzenie procesu szczepień, w zależności od możliwości lokalowo-organizacyjnych szkoły – wyjaśniła Anna Ostrowska, rzeczniczka MEiN.

Materiał ministerstwa edukacji jest mocno ogólny i stanowi zbiór zaleceń dla dyrektorów. Nie opisano w nim żadnych procedur, czy zakresu obowiązków ciążących na nauczycielach, dyrektorach, lekarzach, organizatorach punktów szczepień. Choć ministerstwo edukacji mówi o “kompetencjach dyrektorów”, to żaden z punktów instrukcji nie został wpisany do jakiegokolwiek aktu prawnego rangi ustawy lub rozporządzenia. Nadal nie wiadomo, na jakiej podstawie prawnej mają opierać się dyrektorzy tworząc takie punkty szczepień. Ministerstwo edukacji nie wyjaśniło też kwestii dotyczących np. odpowiedzialności za niepożądane reakcje, które mogą wystąpić u dzieci lub dorosłych w efekcie zaszczepienia.

Według informacji MEiN, do zadań dyrektora należało będzie m.in. upowszechnienie wśród uczniów i ich rodziców informacji na temat akcji szczepień, nawiązanie kontaktu z powszechnym lub populacyjnym punktem szczepień lub też odpowiedź na zgłoszenie ze strony punktu szczepień. Dyrektor ustali zasady współpracy, w tym “niezbędne działania dotyczące przygotowania akcji szczepień uczniów, zakres odpowiedzialności za czynności organizacyjne szkoły i punktu szczepień, sposób przygotowania miejsca do szczepień oraz termin szczepień”.

Z materiału MEiN wynika więc, że szkoła nie będzie musiała organizować punktu szczepień na swoim terenie.

Szkoła powinna za to zorganizować zajęcia z wychowawcą dla uczniów oraz spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym, a także “wskazać osobę do szybkiego kontaktu pomiędzy szkołą a punktem szczepień.

Dyrektor – jak wynika z ulotki informacyjnej – zbierze od rodziców deklaracje dotyczące udziału dziecka w szczepieniu, a także ewentualnie dodatkowych osób: członków rodziny ucznia lub pracowników szkoły. Resort edukacji dołączył do instrukcji wzór deklaracji. Następnie szkoła ma powiadomić punkt szczepień o liczbie złożonych deklaracji i liczbie osób chętnych do zaszczepienia w wyznaczonym terminie.

“W zależności od liczby zainteresowanych szczepieniami oraz ustaleń z punktem szczepień przygotowuje miejsce w szkole na szczepienia lub organizuje wyjście do punktu szczepień” – czytamy w informacji.

Jeśli dyrektor zdecyduje się na organizację punktu szczepień w szkole, to będzie musiał – uwzględniając warunki lokalowo-organizacyjne” – przygotować miejsce dla uczniów oczekujących na szczepienie, miejsce do weryfikacji formalnej kwestionariusza, miejsce do kwalifikacji do szczepienia przez lekarza, miejsce do szczepienia i miejsce do obserwacji po podaniu szczepionki.

“W przypadku organizacji szczepień na terenie szkoły (dyrektor – przyp.red.) wyznacza toaletę wyłącznie do korzystania dla zespołu szczepiącego oraz dla innych osób (rodziny ucznia) chętnych do zaszczepienia” – czytamy w ulotce.

Dyrektor ponadto na krótko przed zaplanowanym szczepieniem przekaże rodzicom do wypełnienia “Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby małoletniej przeciw COVID-19”. “W celu usprawnienia procesu szczepień weryfikuje w dniu szczepienia, czy uczniowie, których rodzice złożyli deklaracje dotyczące udziału dziecka w szczepieniu, posiadają kwestionariusze” – podkreślono w broszurze.

W trakcie szczepienia dziecka obecność rodzica nie będzie obowiązkowa. – Do szczepienia przeciwko COVID-19, podobnie jak w populacyjnych punktach szczepień, wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka lub rodzica na świadczenie profilaktyczne, czyli przeprowadzenie szczepienia, złożona na kwestionariuszu wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem. Rodzic nie musi być obecny podczas szczepienia – stwierdziła Anna Ostrowska.

“Rodzic może upoważnić inną osobę, która podczas szczepienia będzie towarzyszyła dziecku i sprawowała nad nim faktyczną opiekę (opiekun faktyczny)” – czytamy w materiałach przygotowanych przez MEiN.

Podczas szczepienia opiekę nad uczniami mają zapewnić wyznaczeni przez dyrektora nauczyciele.

W razie odmowy współpracy ze strony punktu szczepień dyrektor powinien się skontaktować z pełnomocnikiem wojewody ds. szczepień oraz Wojewódzkim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia.

– W materiałach znalazły się również informacje dotyczące zakresu zadań realizowanych przez punkty szczepień. Punkty zapewnią m.in. obecność lekarza podczas kwalifikacji do szczepienia dziecka, przygotowanie kadry zespołu szczepiącego oraz utylizację odpadów medycznych, jeśli szczepienie będzie realizowane na terenie szkoły – podkreśliła rzeczniczka ministerstwa edukacji.

Punkt szczepień powinien zapewnić lekarza w procedurze kwalifikacji do szczepienia a także kadrę zespołu szczepiącego. Jeśli szczepienia zostaną zorganizowane na terenie szkoły, to punkt szczepień powinien “wspierać merytorycznie i organizacyjnie dyrektora szkoły” a także dostarczyć szkole “wszystkie niezbędne materiały do szczepienia”, jak również zapewnić “utylizację odpadów medycznych”.

Do broszury informacyjnej dołączono m.in. plakaty do rozwieszenia w szkołach.

Według MEiN, pierwszy tydzień września br., tj. od 1 do 5 września, ma się stać “tygodniem informacyjnym” na temat szczepień. Szkoły zorganizują wtedy lekcje wychowawcze i spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym.

Drugi tydzień września (6-12.09) to z kolei “tydzień przygotowania do szczepienia”, w trakcie którego szkoła zbierze zgody od rodziców i opiekunów prawnych na szczepienie dzieci.

Trzeci tydzień września (13.09 – 19.09) to z kolei “tydzień szczepień”. Wszystkie materiały dostępne są TUTAJ.

Broszura MEiN nie opisała jednak wszystkich możliwości zaszczepienia dziecka od września. Jak poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski, po przeprowadzeniu akcji informacyjnej w szkołach, do placówek oświatowych zostaną skierowane “mobilne punkty podawania preparatów”. – Szczepienia oczywiście będą dobrowolne – zapewnił szef MZ.

(PS, GN)