Jest wskaźnik waloryzacji. 12,12 proc. – o tyle wzrosną od 1 marca emerytury, renty i kompensówki

Ważne informacje dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz otrzymujących nauczycielskie świadczenie kompensacyjne! Główny Urząd Statystyczny ogłosił w piątek 9 lutego br. informację dotyczącą realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2023 r. Mamy już komplet danych, na podstawie których obliczany jest wskaźnik waloryzacji rent i emerytur. W 2024 r. wskaźnik ten wyniesie 112,12 proc. – informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

„Wskaźnik waloryzacji to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym” – wyjaśnia MRPiPS.

W styczniu GUS opublikował dane dotyczące średniorocznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem oraz dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2023 r. (inflacja) wyniosły odpowiednio: 111,4 (wzrost cen o 11,4 proc.) i 111,9 (wzrost cen o 11,9 proc.).

Natomiast 9 lutego GUS ogłosił wskaźnik realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2023 r. (wyniósł on 1,1 proc.).

Na podstawie tych danych obliczono wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca br. Waloryzacji podlegają m.in. emerytury, renty, emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne i inne.

Jak informuje resort rodziny i pracy, waloryzacja sprawi, że od 1 marca 2024 r. najniższa emerytura (renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna) wyniesie 1780,96 zł i wzrośnie o 192,52 zł.

Natomiast dla świadczeń na poziomie np. 2300 – będzie to 278,76 zł podwyżki waloryzacyjnej, dla świadczeń w wysokości 2500 zł – 303 zł, dla 3000 zł – 363,60 zł.

Według MRPiPS Całkowity koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń
z systemu powszechnego, rolniczego i mundurowego, szacowany jest na ok. 43 mld zł.

Według danych ZUS w październiku 2023 r. z nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego korzystało 12,5 tys. osób. Przeciętna wysokość kompensówki wyniosła 3917,60 zł.

W piątek 9 lutego GUS podał także wysokość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2023 r. – wyniosło ono 7155,48 zł. Natomiast w IV kwartale 2023 r. przeciętne wynagrodzenie wyniosło 7540,36 zł.

(DK, GN)

Fot. Pixabay

ZNP rusza z akcją plakatową. „Porównaj nauczycielskie emerytury, zanim podejmiesz decyzję”