Joanna Raźniewska będzie p.o. Opolskiego Kuratora Oświaty

„W imieniu Pani Ministry Edukacji Barbary Nowackiej wręczyłam powołanie na stanowisko kuratora oświaty Pani Joannie Raźniewskiej” – poinformowała w mediach społecznościowych Monika Jurek, wojewoda opolski. Joanna Raźniewska zastąpi na tym stanowisku zdymisjonowanego w piątek Michała Sieka. Raźniewska jest polonistką, obecnie jest dyrektorem III LO w Opolu.

Zgodnie z prawem oświatowym, kuratora – na wniosek wojewody – powołuje i odwołuje minister edukacji, który może odwołać kuratora oświaty także z własnej inicjatywy. Kandydata na stanowisko kuratora oświaty wyłania się w drodze konkursu, a konkurs ten ogłasza i przeprowadza wojewoda.

Ministra Barbara Nowacka odwołała już 15 z 16 kuratorów oświaty. Zapowiedziała też rozpisanie konkurów na stanowiska nowych kuratorów.

Jako pierwsza z pracą pożegnała się kontrowersyjna kuratorka Barbara Nowak, która od 2016 roku zarządzała oświatą w Małopolsce.

Komunikat MEN ws. powołania p.o kuratora w Opolu znajduje się tutaj

(GN)

Fot: Wojewoda opolski/Facebook

Minister Nowacka odwołała opolskiego kuratora oświaty. Wyznaczyła też p.o. kuratorów na Mazowszu, Podlasiu oraz na Warmii i Mazurach