Już 15. raz Muzeum Historii Polski przygotowuje akcję Przystanek Niepodległość. Główną atrakcją będzie gra online

W tym roku główną atrakcją 15. edycji Przystanku Niepodległość jest gra online „Tak zmienił się świat”, której rozgrywki będą odbywać się w dniach 11-15 listopada 2020. Zagrać można będzie od 11 listopada poprzez aplikację internetową przystanekniepodleglosc.muzhp.pl.

Tematem przewodnim gry będą przemiany komunikacyjne i kulturowe na początku XX wieku, a celem pokazanie, jak radio zmieniło życie społeczeństwa i w jaki sposób dzięki nowoczesnej technice otworzyła się dostępność informacji, oferty edukacyjnej, kulturalnej i sportowej w okresie dwudziestolecia międzywojennego.  Uzupełnieniem gry będzie dostępny na stronie MHP quiz tematyczny „Co Ty wiesz o radiu?”.

Jaka będzie fabuła gry? Uczestnicy gry „Tak zmienił się świat” będą mogli śledzić codzienność rodziny Marcińskich. Rozwiązując kolejne zadania będą mogli zajrzeć do kolejnych pokoi ich mieszkania na drugim piętrze.

Aby rozpocząć grę, należy zalogować się poprzez aplikację internetową przystanekniepodleglosc.muzhp.pl Aplikacja internetowa jest jednocześnie kartą gry – tam wyświetlają się zadania dla grających online, a także mapa terenu gry w przestrzeni miejskiej.

(JK, GN)

11 listopada odbędzie się 14. Przystanek Niepodległość. Muzeum Historii Polski przygotowało wiele atrakcji