Kadry: Senator PiS Włodzimierz Bernacki nowym wiceministrem nauki

Na wniosek ministra edukacji i nauki premier Mateusz Morawiecki powołał senatora Włodzimierza Bernackiego na stanowisko wiceministra nauki oraz pełnomocnika rządu do spraw monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki.

Jak czytamy w notce biograficznej udostępnionej na stronie MEN Bernacki w latach 1982-83 oraz 1986-1988 r. pracował jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 1 oraz Zespole Szkół w Proszowicach. W 1988 r. rozpoczął pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie kolejno był zatrudniony na stanowisku asystenta, adiunkta i profesora nadzwyczajnego.

W 2008 r. objął funkcję dyrektora Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych na wspomnianej uczelni. W tym samym roku został profesorem UJ. Jest członkiem Ośrodka Myśli Politycznej. Wykładał w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego oraz w Akademii Ignatianum w Krakowie. Jest autorem i współautorem kilkunastu książek oraz kilkuset artykułów naukowych.

W Senacie X kadencji jest:

– wiceprzewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej,
– członkiem Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

(JK, GN)

Machałek, Piontkowski i Kopeć zostają w MEN. Otrzymali oficjalne powołania

Doradca Czarnka o “zwyrodniałych nauczycielach” kierowanych przez “podszepty diabła”