Kiedy wybory prezydenckie? Marszałek Sejmu zdecydowała – aktualizacja

Wybory prezydenckie odbędą się 10 maja 2020 r. – tak zdecydowała marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Ewentualna druga tura wyborów zaplanowana została na 24 maja

– Zgodnie z art. 128 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i art. 289 § 1 i art. 290 ustawy Kodeks wyborczy zarządzam wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Termin przeprowadzenia wyborów wyznaczam na niedzielę 10 maja 2020 r. – ogłosiła dziś marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Do podpisanego postanowienia dołączony jest kalendarz wyborczy, pozytywnie zaopiniowany przez Państwową Komisję Wyborczą.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. W tym momencie formalnie ruszy kampania wyborcza.

Zgodnie z Konstytucją, prezydent RP jest wybierany przez naród w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym na pięcioletnią kadencję. Na prezydenta może być wybrany obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 35 lat i korzysta z pełni praw wyborczych do Sejmu. Kandydata zgłasza co najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. Na prezydenta RP wybrany zostaje kandydat, który otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości, czternastego dnia po pierwszym głosowaniu przeprowadza się ponowne głosowanie.

Zgodnie z opublikowanym „Kalendarzem wyborczym dla wyborów prezydenta RP”:
* do 16 marca 2020 r. – do Państwowej Komisji Wyborczej powinny trafić zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta RP
* do 26 marca 2020 r. do godz. 24.00 – upływa termin zgłaszania do PKW kandydatów na prezydenta RP
* 10 kwietnia 2020 r. – upływa termin podania do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika,
* 19 kwietnia 2020 r. – upływa termin powołania przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych, podania do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych a także sporządzenia spisów wyborców przez gminy
* 20 kwietnia 2020 r. – upływa termin podania do wiadomości wyborców danych o kandydatach na prezydenta RP
* 25 kwietnia 2020 r. – upływa termin zgłaszania przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a
* od 25 kwietnia 2020 r. do 8 maja 2020 r. – termin rozpowszechniania przygotowanych przez komitety wyborcze audycji wyborczych w programach nadawców publicznych
* 1 maja 2020 r. – upływa termin składania o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
* 5 maja 2020 r. – upływa termin składania wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania
* 7 maja 2020 r. – upływa termin zgłaszania przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą
* 8 maja 2020 r. godz. 24.00 – zakończenie kampanii wyborczej (czyli początek tzw. ciszy wyborczej)
* 10 maja 2020 r. godz. 7.00-21.00 – głosowanie

(PS, GN)

fot. Kancelaria Sejmu/Łukasz Błasikiewicz