Kielce chcą ułatwić rekrutację do przedszkoli zaszczepionym dzieciom

Zaszczepione dzieci otrzymają dodatkowe punkty podczas rekrutacji do przedszkoli w Kielcach. Wkrótce Rada Miejska zajmie się stosownym projektem uchwały

Radni zamierzają zmienić przepisy dotyczące kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z nimi, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (przeprowadzanym w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie) dodatkowe punkty otrzymają dzieci poddane „obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w Rozporządzeniu ministra w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych lub dziecko, u którego lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego”. Podstawą do przyznania dodatkowych punktów będzie oświadczenie rodzica o odbyciu obowiązkowych szczepień lub o długotrwałym odroczeniu szczepienia.

Do tej pory miasto stosowało cztery dodatkowe kryteria podczas drugiego etapu rekrutacji. Najwięcej, bo 50 punktów, można było otrzymać w przypadku, gdy dziecko ma rodzeństwo uczęszczające do danego przedszkola. 40 punktów otrzymywało dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących, 30 punktów dziecko, którego jeden z rodziców pracuje lub studiuje, a od 1 do 6 punktów – dziecko z rodziny o niskich dochodach.

Za spełnienie kryterium dotyczącego szczepień władze Kielc chcą przyznawać dzieciom 35 punktów.

Czym miasto tłumaczy ten krok? Przede wszystkim koniecznością zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. „Obecnie szczególne zagrożenie epidemiologiczne związane jest z wzrastającym poziomem zachorowalności na odrę. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego podaje, że od października 2018 r. systematycznie rośnie liczba rejestrowanych zachorowań na odrę. Przez siedem i pół miesiąca roku 2019 zarejestrowano 1164 zachorowań. W ciągu poprzedzających 7,5 miesięcy zarejestrowano 98 zachorowań. W świetle tych danych niezaprzeczalnym faktem staje się, że wzrost zachorowań na groźne choroby m.in. na odrę, następuje z uwagi na zwiększającą się liczbę rodziców, którzy odmawiają poddania dzieci ustawowemu obowiązkowi szczepień ochronnych, co powoduje realne zagrożenie dla zdrowia innych członków społeczeństwa, w tym dla dzieci zaszczepionych w przedszkolu” – czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Autorzy uchwały przypomnieli, że w Polsce funkcjonuje obowiązek szczepień. „Podkreślenia wymaga fakt, że wprowadzenie tego kryterium w żaden sposób nie eliminuje z postępowania rekrutacyjnego dzieci niezaszczepionych, lecz determinuje szansę w zakresie wyboru przedszkola, a wymóg złożenia oświadczenia nie stoi w kolizji z zasadami udostępniania dokumentacji medycznej” – podkreślono w uchwale.

(PS, GN)