Komisja Europejska dziękuje kobietom. To lekarki, pielęgniarki, nauczycielki są na pierwszej linii frontu…

W minionym roku pandemia nikogo nie oszczędziła, ale była ona szczególnie trudna dla kobiet na całym świecie. Lekarki, pielęgniarki, nauczycielki, sprzedawczynie, czyli przedstawicielki zawodów wykonywanych przez kobiety, znalazły się na pierwszej linii frontu – podkreśliła Komisja Europejska z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Jak zapewniła KE, równość płci znajdzie się w centrum procesu odbudowy po pandemii

Według KE, kobietom należy podziękować za “ich odwagę, współczucie i wkład w walkę z kryzysem, także poprzez utrzymywanie w jedności naszych społeczeństw, systemów opieki oraz kluczowych usług”.

“Chociaż kobiety stanowią większość pracowników pierwszej linii w służbie zdrowia, były one ledwo reprezentowane w pandemicznych procesach decyzyjnych. Na przykład, spośród krajowych wyspecjalizowanych grup zadaniowych ds. COVID-19 w 87 krajach, w tym 17 państwach członkowskich UE, 85,2 proc. z nich było kierowanych przez mężczyzn” – zauważyła Komisja Europejska.

Zdaniem KE, “równość płci musi znajdować się w centrum odbudowy po pandemii”. Taki właśnie wymóg znalazł się w dokumentach dotyczących przyjętego przez Unię Europejską Funduszu Odbudowy. Zgodnie z przyjętymi regułami, zasady równości płci i równych szans dla wszystkich “powinny być brane pod uwagę i promowane podczas przygotowywania i wdrażania krajowych planów naprawy i odporności”.

“Kobiety muszą być też lepiej reprezentowane na stanowiskach kierowniczych, czy to w polityce, czy w zarządach firm – będziemy o to nadal walczyć” – obiecała KE.

Unia Europejska wprowadza mechanizmy służące egzekwowaniu zasady równych wynagrodzeń, jak również walce z przemocą w rodzinie. “Pandemia COVID-19 zaostrzyła istniejące nierówności w naszym społeczeństwie. Narażało to kobiety na wielkie ryzyko, czasem także we własnych domach. Jeszcze w tym roku Komisja przedstawi nowy wniosek dotyczący zwalczania w UE przemocy uwarunkowanej płcią” – podkreśliła KE.

Komisja przedstawiła coroczny raport “Równość płci w Unii Europejskiej”. Zwróciła w nim uwagę m.in. na fakt, że segregacja ze względu na płeć rozpoczyna się już na etapie szkoły i studiów. Stereotypy “odgrywają znaczącą rolę w utrwalaniu barier, które utrudniają ludziom swobodny i równy wybór ścieżek zawodowych”. Kobiety stanowią 3/4 absolwentów szkół wyższych na kierunkach takich jak zdrowie, opieka społeczna, nauki humanistyczne i sztuka. Z kolei na kierunkach informatyczno-technologicznych kobiety to jedynie 20 proc. absolwentów.

“Komisja zachęca państwa członkowskie do wzmożenia wysiłków na rzecz zapewnienia zrównoważonej, uczciwych warunków pracy i godziwych płac, a także zwalczania stereotypów związanych z płcią we wczesnej edukacji oraz opiece i opiece długoterminowej” – czytamy w raporcie.

Raport dostępny jest TUTAJ

(PS, GN)