Kongres Międzynarodówki Edukacyjnej. “Nasze cele są bardzo proste, chcemy zmienić świat”

Ponad 1400 delegatów i delegatek z 151 krajów uczestniczyło w 8. Światowym Kongresie Międzynarodówki Edukacyjnej (Education International, EI). Prezes ZG ZNP Sławomir Broniarz został ponownie wybrany do władz tego gremium.

Poza organizacjami członkowskimi w wydarzeniu wzięli udział goście z agencji międzyrządowych, z którymi EI współpracuje: z UNESCO, Międzynarodowej Organizacji Pracy, ze Światowej Konfederacji Związków Zawodowych. Uczestnikiem kongresu był także laureat Pokojowej Nagrody Nobla Kailash Satyarthi.

Podczas obrad odbywających się pod hasłem promowania demokracji, praw człowieka i praw związkowych oraz pracowniczych przyjęto 46 rezolucji, które wytyczają kierunki działań organizacji na następne cztery lata.

Nad ich realizacją czuwać będzie 27-osobowy Zarząd Światowy EI, w którego składzie, jako przedstawiciel Europy znalazł się po raz trzeci Sławomir Broniarz. Prezes ZNP i przewodnicząca szwedzkich związków nauczycieli pozostaną przedstawicielami regionu europejskiego.

Oprócz obrad plenarnych, podczas których dyskusja koncentrowała się wokół kolejnych uchwał, na program kongresu składały się starannie zaplanowane kilkugodzinne panele dyskusyjne, do których organizatorzy zaprosili przedstawicieli tych związków zawodowych, których działania mogą stanowić przykłady dobrej praktyki dla innych liderów i liderek związkowych oraz ich organizacji.

ZNP wyraźnie zaznaczyło swoją obecność na Kongresie. Prezes Sławomir Broniarz uczestniczył w panelu poświęconym działaniom na rzecz odnowy

związków zawodowych, a koordynatorka ds. współpracy międzynarodowej ZNP, Dorota Obidniak w panelu na rzecz poprawy sytuacji kobiet w edukacji. Sławomir Broniarz przedstawił uzasadnienie do rekomendowanej przez ustępujący Zarząd EI uchwały dotyczącej działań edukacyjnych na rzecz zrównoważonego rozwoju.

„Nasze cele są bardzo proste: chcemy zmienić świat” – komentowała przewodnicząca Międzynarodówki Edukacyjnej, Susan Hopgood w wystąpieniu na zakończenie Kongresu, który odbywał się w Bangkoku.

Jak widzą rolę edukacji w zmienianiu świata liderzy nauczycielskich związków zawodowych, o kongresowych rezolucjach i dyskusjach obszerniej opowiemy we wrześniowych numerach „Głosu Nauczycielskiego”.

(GN)

Fot: znp.edu.pl