Konkurs „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB). Oto 10 najlepszych uczelni w kraju

Znamy wyniki pierwszego konkursu w programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Spośród uprawnionych do startu w konkursie 20 najlepszych uczelni w Polsce międzynarodowy zespół ekspertów wyłonił 10, które w latach 2020–2026 będą otrzymywać subwencję zwiększoną o 10 proc.

Celem konkursu było wyłonienie i wsparcie uczelni, które będą dążyć do osiągnięcia statusu uniwersytetu badawczego, a także będą w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie.

– Rozstrzygnięcie pierwszego konkursu w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” jest kluczowym akcentem 4-letniego okresu reform polskiego systemu szkolnictwa wyższego. To jedna z najważniejszych inicjatyw wprowadzonych przez Konstytucję dla Nauki. To również zwieńczenie kilkunastoletnich starań o wyłonienie uczelni badawczych – chwalił się wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin.

Międzynarodowy zespół ekspertów związanych z sektorem nauki i szkolnictwa wyższego wyłonił 10 uczelni, które w przyszłości staną się uczelniami badawczymi.

Znalazły się wśród nich:

· Uniwersytet Warszawski

· Politechnika Gdańska

· Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

· Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

· Uniwersytet Jagielloński

· Politechnika Warszawska

· Gdański Uniwersytet Medyczny

· Politechnika Śląska

· Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

· Uniwersytet Wrocławski.

Szkoły wyższe, które wzięły udział w konkursie, ale nie zostały w nim wyłonione, także otrzymają dodatkowe wsparcie finansowe – zwiększenie subwencji na okres 2020–2025 w wysokości 2 proc. subwencji uzyskanej w 2019 r.

Więcej na temat idei konkursu i wyróżnionych uczelni można przeczytać tutaj.

(JK, GN)

Fot: MNiSW/twitter