Konkurs „Konstruktorzy Marzeń” – edycja 2023

Do 30 kwietnia przedłużony termin przesyłania zgłoszeń na konkurs „Konstruktorzy Marzeń”. Jeśli lubicie tworzyć modele samolotów, konstruować rakiety albo mieliście okazje budować latawiec skrzynkowy – Centrum Nauki Kopernik zaprasza wszystkich pasjonatów prostych i złożonych modeli latających, w wieku 12-19 lat wraz z opiekunami, do udziału w konkursie.

Nawet najdalsze podróże i wyprawy wymagają wykonania pierwszego kroku. Zanim podejmiemy decyzje o wyrwaniu się z ziemskiej grawitacji i eksploracji dalekiego kosmosu, warto spróbować sił

w budowie mniej zaawansowanych konstrukcji.  Tegoroczna edycja „Konstruktorów Marzeń” jest poświęcona właśnie prostym konstrukcjom latającym i możliwościom wykorzystania ich np. do obserwacji różnych zjawisk czy pomiarów czynników środowiskowych.

 

Celem konkursu jest rozwój kompetencji STEAM (science, technology, engineering, art, mathematics) oraz umiejętności dzieci i młodzieży związanych z pracą projektową. Centrum Nauki Kopernik zachęca nie tylko nauczycieli prowadzących szkolne zajęcia praktyczno-techniczne (ZPT), ale też opiekunów kółek modelarskich w domach kultury i świetlicach środowiskowych, gdzie młodzi majsterkowicze mogą tworzyć latające konstrukcje.

 

Co trzeba zrobić:

– zapoznać się z Regulaminem konkursu

https://www.kopernik.org.pl/sites/default/files/2023-03/Regulamin%20konkursu%20Konstruktorzy%20Marzen%202023.pdf

 

– stworzyć zespół od 2 do 5 osób pod opieką pełnoletniego Opiekuna

– zadecydować, jaki rodzaj latającej konstrukcji wykona zespół

– opisać zadanie w formularzu zgłoszeniowym

– przesłać formularz – nowy termin: do 30 kwietnia 2023 (link poniżej)

 

https://www.kopernik.org.pl/sites/default/files/2023-03/Regulamin%20konkursu%20Konstruktorzy%20Marzen%202023%20-%20Formularz%20zg%C5%82oszeniowy.pdf

 

uwaga: formularz przesyła Opiekun zespołu na adres: [email protected]

 

Konkurs jest podzielony na dwa etapy.

Etap I – jury zapoznana się z opisanymi w formularzach projektami i wyłoni 10 najbardziej wartościowych inicjatyw, związanych z realizacją i upowszechnianiem w lokalnym środowisku lotniczo-kosmicznych działań STEM’owych.

Jury będzie oceniać

  • poziom innowacyjności pomysłu
  • skala zaangażowania lokalnego środowiska
  • skala wykorzystania różnych kompetencji uczestników
  • poziom merytoryczny, zgodność z aktualnym stanem wiedzy
  • możliwości wykorzystania w procesach dydaktycznych

 

Autorzy 10 najlepszych wybranych w Etapie I inicjatyw otrzymają dedykowany zestaw sprzętu i materiałów modelarskich oraz środki na doposażenie sprzętowe i materiałowe w wysokości 1900 zł brutto dla jednego Zespołu.

 

Etap II – zakończy się wyborem 5 najlepszych konstrukcji latających, bazujących na materiałach dostarczonych w Etapie I. Zwycięskie zespoły otrzymają rozbudowany zestaw dodatkowego sprzętu

i materiałów modelarskich oraz środki na doposażenie sprzętowe i materiałowe w wysokości 5000 zł brutto dla jednego Zespołu.

Partnerem Strategicznym konkursu jest firma Boeing.

 

Więcej informacji: https://www.kopernik.org.pl/edukacja/konstruktorzy-marzen