Konkurs na stanowisko kuratora oświaty w Krakowie wygrała Gabriela Olszowska. Nowi kuratorzy także m.in. w Rzeszowie, Lublinie, Olsztynie, Wrocławiu i Poznaniu

Znamy już wyniki pierwszych konkursów na stanowiska kuratorów oświaty. Gabriela Olszowska zwyciężyła w konkursie na małopolskiego kuratora oświaty dystansując siedmioro innych kandydatów. Gratulujemy! Rozstrzygnięte zostały już także konkursy na kuratorów w Rzeszowie, Lublinie, Olsztynie, Opolu, Wrocławiu, Białymstoku, Poznaniu, Gdańsku, Łodzi, Bydgoszczy, Katowicach, Gorzowie Wielkopolskim, Kielcach i Warszawie. (aktualizacja)

Dr Gabriela Olszowska w połowie grudnia ub.r. objęła obowiązki małopolskiego kuratora oświaty. Przejęła kierowanie kuratorium po dymisji kontrowersyjnej kuratorki z czasów PiS Barbary Nowak. Nowak była pierwszą kuratorką odwołaną po zmianie władzy. Nowa minister edukacji Barbara Nowacka zapowiedziała wówczas szybkie rozstanie z kuratorami kojarzonymi z PiS oraz rozpisanie konkursów na ich następców.

Gabriela Olszowska jest doktorem nauk humanistycznych, absolwentką polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, zarządzania w oświacie na Politechnice Krakowskiej oraz europeistyki na Wyższej Szkole Humanistyczno-Pedagogicznej; autorką licznych warsztatów dla polonistów i publikacji metodycznych.

Była wieloletnią dyrektorką szkoły i rzeczoznawcą Ministerstwa Edukacji i Nauki. Jest również m.in. autorką książki „O!cena. Od przepisów do sztuki oceniania”. W styczniu 2023 r. opublikowaliśmy w Głosie Nauczycielskim artykuł Gabrieli Olszowskiej „Czerwona kreska, czyli tajemnice szkolnych archiwów” o niezwykłych i poruszających historiach ludzi zapisanych w szkolnych archiwach.

29 lutego 2024r. Sekretariat Zarządu Okręgu Małopolskiego spotkał się z Kurator Gabrielą Olszowską. „W imieniu małopolskich związkowców złożyliśmy Pani Kurator gratulacje z okazji wygranego konkursu.  W prawie godzinnym spotkaniu poruszyliśmy kilka ważnych tematów: szkoły i przedszkola publiczne a niepubliczne, wsparcie nauczycieli i kadry kierowniczej poprzez szkolenia, objęcie patronatem ścieżki edukacyjnej tworzonej przez ZNP a poświęconej tajnemu nauczaniu, kwestie związane z komisjami dyscyplinarnymi i wiele innych. Rozmowa była życzliwa, merytoryczna. Obie strony mają nadzieję na dobrą współpracę” – czytamy w komunikacie Okręgu Małopolskiego ZNP.

Rozstrzygnięte zostały konkursy kuratorskie także i w innych miastach.

Przypomnijmy, że w połowie lutego minister edukacji Barbara Nowacka wręczyła akt powołania Dorocie Nowak-Maluchnik na kuratora oświaty w Rzeszowie. – Z przyjemnością powołuję panią na podkarpackiego kuratora oświaty. Jest pani pierwszym powołanym kuratorem w mojej kadencji. Gratuluję, to wielkie wyzwanie – mówiła minister Nowacka w trakcie wręczania powołania.

Od 22 grudnia 2023 r. Dorota Nowak-Maluchnik pełniła obowiązki kuratora oświaty. Przed objęciem funkcji kuratora oświaty, od 2011 roku była dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie. Jest nauczycielem z 33-letnim stażem, egzaminatorem maturalnym i certyfikowanym mediatorem.

Wiemy już też kto będzie nowym kuratorem w Lublinie.

Najlepiej przed komisją konkursową, która zakończyła pracę w ubiegłym tygodniu, wypadł Tomasz Szabłowski, dyrektor XXX Liceum Ogólnokształcącego im. księdza Jana Twardowskiego w Lublinie.

Z początkiem tego roku, po prawie ośmiu latach, z funkcji kuratora odwołana została Teresa Misiuk. Jako pełniący obowiązki zastąpił ją Sebastian Płonka, dotychczas zatrudniony w Kuratorium Oświaty jako starszy wizytator i rzecznik praw uczniów woj. lubelskiego.

Od samego początku wiadomo było, że Płonka w postępowaniu konkursowym nie wystartuje. Ostatecznie do konkursu zgłosiły się cztery osoby. Wygrał Tomasz Szabłowski, który funkcję dyrektora XXX LO w Lublinie (przed reformą szkolnictwa Gimnazjum nr 10) pełni od 2007 roku. Jest nauczycielem geografii. Wcześniej pracował m.in. w jednym z gimnazjów w Warszawie, będąc jego wicedyrektorem. Tomasz Szabłowski lubelskim kuratorem będzie od 1 marca.

Z kolei Jolanta Skrzypczyńska oficjalnie została warmińsko-mazurskim kuratorem oświaty. Na początku stycznia tymczasowo przejęła obowiązki kuratora od Krzysztofa Marka Nowackiego, który pełnił tę funkcję przez prawie 8 lat.

Przypomnijmy, że Jolanta Skrzypczyńska od 43 lat pracowała w zawodzie nauczyciela, a przez ostatnie 15 lat była dyrektorem I LO im. Adama Mickiewicza w Olsztynie.

Minister edukacji Barbara Nowacka powołała Joannę Raźniewską na opolskiego kuratora oświaty. Od 9 stycznia 2024 r. Joanna Raźniewska pełniła obowiązki Opolskiego Kuratora Oświaty, i wygrała konkurs na kuratora oświaty.

Ewa Skrzywanek, dotychczas pełniąca obowiązki Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, wygrała konkurs na to stanowisko – poinformował w środę rzecznik wojewody dolnośląskiego Bartosz Wojciechowski.  Skrzywanek to była, wieloletnia nauczycielka historii w Szkole Podstawowej nr 63 we Wrocławiu. Była też m.in. pracownikiem Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz ekspertką MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli.

Minister Edukacji Barbara Nowacka powołała na stanowisko Podlaskiego Kuratora Oświaty Agnieszkę Krokos-Janczyło, która do tej pory pełniła funkcję wicekuratora. Akt powołania wręczył wojewoda Jacek Brzozowski.

Krokos-Janczyło jest polonistką, nauczycielem dyplomowanym z 16-letnim stażem. Nowa kurator dotąd pracowała jako dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Białymstoku; wcześniej kierowała m.in. poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Pełni też funkcję wiceprezes Zarządu Krajowego Obywatelskiego Związku Zawodowego Pracowników Oświaty.

Dr Igor Bykowski dyrektor szkoły w Strykowie – pokonał w konkursie na wielkopolskiego Kuratora Oświaty dziewięciu rywali.

Igor Marek Bykowski jest doktorem nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Pracę pisał na temat przywództwa edukacyjnego dyrektora szkoły wiejskiej w społeczności lokalnej.  Od 2019 r. jest członkiem komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli przy wojewodzie wielkopolskim. Jako nauczyciel pracuje od 2012 r. Uczy języka polskiego, historii i etyki. Jest też pedagogiem szkolnym i pedagogiem specjalnym. Posiada stopień nauczyciela dyplomowanego.

Pełniący dotychczas obowiązki Pomorskiego Kuratora Oświaty Grzegorz Kryger został już oficjalnie wybrany na to stanowisko. 

Grzegorz Kryger to z wykształcenia historyk, nauczyciel dyplomowany z kilkunastoletnim stażem pracy w szkole, dyrektor szkoły. Był też dyrektorem w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Także konkurs na Łódzkiego Kuratora Oświaty został rozstrzygnięty. W piątek 1 marca w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi wiceminister Katarzyna Lubnauer wspólnie z Wojewodą Łódzką Dorotą Dryl wręczyła akt powołania Januszowi Brzozowskiemu.

Janusz Brzozowski, który w ostatnich tygodniach pełnił obowiązki kuratora oświaty w województwie łódzkim  na edukacji zna się dobrze bo wcześniej był m.in. dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi.

W dn. 6 marca po rozstrzygnięciu konkursu, na Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty została powołana Grażyna Dziedzic. Nowa kurator przez wiele lat pełniła funkcję dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy.

Aleksandra Dyla, pełniąca dotąd obowiązki Śląskiego Kuratora Oświaty od stycznia 2024 roku teraz oficjalnie obejmie to stanowisko. Nowa Śląska Kurator Oświaty została powołana przez ministrę edukacji Barbarę Nowacką i przedstawiona w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach w czwartek, 7 marca 2024 roku.

Nowa kurator w Katowicach swoją pracę zawodową rozpoczęła jako nauczycielka języków obcych w szkołach średnich i wyższych, a także koordynator unijnych programów wymiany uczniów w ramach Socrates Comenius i Longlife Learning Programme. Od 2007 roku jest pracownikiem Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Wioletta Krzyżanowska została nową Mazowiecką Kurator Oświaty. 1 marca wygrała konkurs. Wcześniej była wieloletnią dyrektorką Szkoły Podstawowej nr 323 im. Polskich Olimpijczyków na warszawskim Ursynowie.

Minister Edukacji Barbara Nowacka powołała Mariusza Biniewskiego na stanowisko Lubuskiego Kuratora Oświaty. Mariusz Biniewski jest magistrem filologii polskiej i nauczycielem dyplomowanym z 25-letnim stażem. Od 2020 r. pełnił funkcję dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim.

Minister Edukacji Barbara Nowacka powołała Piotra Łojka na stanowisko świętokrzyskiego kuratora oświaty.

Piotr Łojek jest nauczycielem wychowania fizycznego i informatyki, a także trenerem piłki siatkowej. W latach 2015-2019 pracował w Kuratorium Oświaty w Kielcach. Obecnie był dyrektorem Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce.

Konkursy na kuratorów oświaty trwają w innych regionach. Niedawno minister Barbara Nowacka wyznaczyła Pawła Palczyńskiego, na wniosek wojewody zachodniopomorskiego do pełnienia obowiązków zachodniopomorskiego kuratora oświaty w okresie od 13 lutego br. do rozstrzygnięcia konkursu.

Przypomnijmy, że kandydata na stanowisko kuratora oświaty wyłania się w drodze konkursu, a konkurs ten ogłasza i przeprowadza wojewoda. Ogłoszenie konkursu następuje nie później niż w ciągu miesiąca od dnia, w którym nastąpiło odwołanie kuratora oświaty.

Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada: wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny; stopień nauczyciela mianowanego lub nauczyciela dyplomowanego; co najmniej siedmioletni staż pracy w charakterze nauczyciela.

Konkurs przeprowadza komisja konkursowa powołana przez wojewodę. Do czasu powołania na stanowisko kuratora oświaty osoby wyłonionej w drodze konkursu lub poza nim (taki przypadek zachodzi jeśli do konkursu nie przystąpił żaden kandydat albo nie wyłonił go konkurs) minister edukacji, po zasięgnięciu opinii wojewody, wyznacza osobę pełniącą obowiązki kuratora.

***

Byli kuratorzy na listach PiS

Jak podało TVN24 sześcioro byłych kuratorów oświaty znalazło się jak na razie na listach Prawa i Sprawiedliwości w nadchodzących wyborach samorządowych. Marek Gralik (Kujawsko-Pomorskie), Kazimierz Mądzik (Świętokrzyskie), Teresa Misiuk (Lubelskie), Barbara Nowak (Małopolskie) i Małgorzata Rauch (Podkarpackie) kandydują do sejmików wojewódzkich w swoich okręgach. Z kolei była mazowiecka kurator oświaty Aurelia Michałowska startuje do Rady Miasta w Radomiu.

(GN)

Fot: MEN (Gabriela Olszowska)

Minister Nowacka odwołała już wszystkich 16 kuratorów oświaty z czasów Zjednoczonej Prawicy. Kto ich zastąpił?