“Koordynatorzy działań edukacyjnych w zakładach pracy” – zaproszenie na spotkania konsultacyjne

ZNP i OPZZ zapraszają m.in. pracowników, przedstawicieli związków zawodowych, pracodawców i ekspertów do udziału w spotkaniach konsultacyjnych wspólnie realizowanego projektu „Koordynatorzy działań edukacyjnych w zakładach pracy”, które zaplanowano we wszystkich miastach wojewódzkich

Celem projektu jest przygotowanie i przeszkolenie do pełnienia funkcji koordynatora działań edukacyjnych w zakładach pracy przedstawicieli partnerów społecznych. Do pełnienia tej roli zostały wybrane osoby pełniące funkcje związkowe w swoim miejscu pracy i mające kontakt z pracownikami.

Z czego wynika ta inicjatywa?

“Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość, trudności w przewidywaniu przyszłości oraz powszechna niepewność to stały element współczesnych rynków pracy. Ostatnie wydarzenia: pandemia koronawirusa oraz wojna w Ukrainie dodatkowo wzmocniły to przekonanie. W najbliższej przyszłości stoimy jako polskie społeczeństwo przed wyzwaniami związanymi m.in. z kryzysem demograficznym, zmianami klimatycznymi i rewolucją cyfrową. Na to wszystko musimy być w stanie odpowiedzieć i odpowiednio przygotować rynki pracy oraz ich uczestników: pracowników, pracodawców oraz instytucje rynku pracy. Jednym z najlepszych sposobów właściwego dostosowania do zmian jest właściwa polityka kształcenia przez całe życie, w praktycznym zastosowaniu na najlepszy sposób wdrożona w krajach skandynawskich” – czytamy w zaproszeniu.

Rolą koordynatora będzie promowanie idei uczenia się przez całe życie, co lezy w interesie zarówno pracownika jak i pracodawcy.

Partnerem projektu jest szwedzka centrala związkowa TCO, a proponowane rozwiązania wykorzystują doświadczenia Szwecji.

Spotkania konsultacyjne mają na celu przedstawienie wszystkim zainteresowanym pierwszej wersji modelu. “Chcemy poznać Państwa opinię na temat zaproponowanych rozwiązań oraz sugestie, co do jego udoskonalenia. Dzięki temu wszystkie zainteresowane strony będą miały wpływ na ostateczną wersję modelu, co zagwarantuje nam jego właściwe wdrożenie na polskim rynku pracy” – podkreślili organizatorzy.

Do udziału w spotkaniu konsultacyjnym zaproszeni są:
* pracownicy i przedstawiciele związków zawodowych,
* pracodawcy i przedstawiciele organizacji pracodawców oraz biznesu,
* eksperci w zakresie edukacji i doradztwa zawodowego,
* wszyscy pozostali zainteresowanych modelem, problematyką kształcenia przez całe życie oraz rynku pracy.

Pierwsze cztery spotkania zorganizowane zostaną na początku września w Olsztynie, Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie. Więcej na ten temat TUTAJ.

(PS, GN)