Którzy studenci pracują podczas studiów? Eksperci zbadali zjawisko

Najczęściej na studiach pracują pielęgniarki i studenci inżynierii bezpieczeństwa. Niemal 3/4 absolwentów kierunków pielęgniarskich miało doświadczenie pracy przed rozpoczęciem studiów, ponad 3/4 łączyło też okres studiów z pracą

Tak wyników z danych ELA 7, siódmej edycji ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA), jaki Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy uruchomił na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

– Opłaca się studiować! Cieszę się, że dane z najnowszej edycji systemu ELA potwierdzają to, co już od dawna mówimy. Studia to nie tylko szansa na rozwijanie własnych zainteresowań i pasji, ale także na kształtowanie kompetencji cenionych na rynku pracy – stwierdził Przemysław Czarnek, szef MEiN.

– Popularność sytemu ELA z roku na rok rośnie. Zauważyliśmy, że uczelnie bardzo często powołują się na nasze dane, chcąc zachęcić abiturientów do studiowania w danej placówce. Perspektywy wysokich zarobków po skończeniu danego kierunku to niewątpliwie czynnik, który wpływa na decyzje przyszłych studentów. Cieszę się, że możemy dzięki ELA ułatwić młodym ludziom wybór kierunku studiów. Pamiętajmy jednak, że pieniądze to nie wszystko. Warto kierować się przede wszystkim własnymi zainteresowaniami – ocenił dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIB).

OPI PIB zwrócił uwagę na to, że w ostatnich latach maleje liczba absolwentów i osób rozpoczynających studia – kolejne roczniki są coraz mniej liczne. Coraz więcej osób rozpoczynających studia ma już za sobą doświadczenie pracy.

Coraz więcej studentów łączy naukę z pracą, zdobywając doświadczenie zawodowe w trakcie studiów. Dzięki ELA 7 można dokładniej przyjrzeć się temu zjawisku.

– Wśród absolwentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia najczęściej doświadczenie pracy przed studiami mieli absolwenci pielęgniarstwa oraz inżynierii bezpieczeństwa – zarówno dla studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych – powiedział dr hab. Mikołaj Jasiński, ekspert OPI PIB. – Wśród absolwentek i absolwentów kierunków pielęgniarskich może to być związane z podejmowaniem studiów pomostowych przez pielęgniarki nieposiadające jeszcze wymaganych kwalifikacji, jak również dużym zapotrzebowaniem na pielęgniarki na rynku pracy – większość osób pracujących w tym zawodzie jest po 40. roku życia. W przypadku inżynierii bezpieczeństwa może to się wiązać z decyzjami edukacyjnymi osób zatrudnionych w służbach mundurowych (te studia są częściej niż inne związane ze strażą pożarną) – dodał.

W przypadku studiów niestacjonarnych ponownie pielęgniarstwo i inżynieria bezpieczeństwa to dwie grupy kierunków, gdzie najwięcej absolwentów pracowało przed uzyskaniem dyplomu. Pracę podejmują równie często podejmowali studenci elektrokardiologii i inżynierii produkcji.

– W grupie absolwentów stacjonarnych studiów jednolitych wyróżniają się absolwenci teologii – niemal co czwarty miał doświadczenie pracy przed rekrutacją, a dwóch na pięciu pracowało na etacie w trakcie studiów. Znacznie rzadziej przed rekrutacją pracowali absolwenci kierunków artystycznych, a najrzadziej – kierunków lekarskich, którzy jednak po uzyskaniu dyplomu nadrabiają bardzo intensywną pracą, o czym wiemy także z poprzednich edycji monitorowania ekonomicznych losów absolwentów – podkreślił dr Marek Bożykowski, ekspert Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego.

(PS, GN)