Kuriozum: MEN chce, by nauczyciele wykonywali obowiązki, które „nie są wprost zapisane w przepisach prawa”

Część obowiązków, które nauczyciele wykonują, nie jest wprost zapisana w przepisach prawa – tak ministerstwo edukacji skomentowało wyniki ankiety ZNP, w której nauczyciele opowiedzieli się za tzw. strajkiem włoskim

Prezes ZNP Sławomir Broniarz zapowiedział dziś, że od 15 października br. Związek rozpoczyna bezterminową akcję protestacyjną polegającą na wykonywaniu tylko tych zadań, które zostały opisane w przepisach prawa oświatowego. Decyzja ta wynika z ankiety, w której wzięło udział ponad 220 tys. nauczycieli i pracowników oświaty. ZNP zapytał w niej, w jakiej formie protestu chcieliby wziąć udział uczestnicy badania. Ponad 55 proc. z nich wskazało na „niewykonywanie pozastatutowych zadań w swojej szkole/przedszkolu/placówce”.

„Nie chcemy być wolontariuszami”. Decyzja ZNP: 15 października rusza tzw. strajk włoski w oświacie

Co na to ministerstwo edukacji? MEN uważa, że nauczyciele powinni wykonywać nie tylko obowiązki opisane w przepisach prawa, ale także te, których próżno szukać w jakichkolwiek przepisach! „Szanujemy rolę związków zawodowych w obronie praw pracowniczych, ale również przypominamy o ich obowiązkach w tej kwestii. Nauczycieli, tak jak inne grupy zawodowe obowiązuje 40-godziny czas pracy. W jego ramach nauczyciel obowiązany jest realizować zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, a także zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym” – czytamy w komunikacie ministerstwa edukacji.

I dalej: „Część obowiązków, które nauczyciele wykonują, nie jest wprost zapisana w przepisach prawa”. Co to konkretnie znaczy? Które obowiązki ma na myśli kierownictwo MEN? Tego ministerstwo edukacji nie wyjaśniło.

„Podkreślamy, że jednym z obowiązków nauczycieli jest rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonymi im stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły, a także wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju” – czytamy w komunikacie.

(PS, GN)