Librus ostrzega nauczycieli przed wyłudzeniami danych. „Apel o wzmożoną czujność”

Administrator dziennika elektronicznego Librus ostrzega nauczycieli przed próbami wyłudzeń danych. Nauczyciele korzystając z Librusa prowadzą zajęcia z uczniami, zadają im zadania, sprawdzają nadesłane prace, a także wystawiają oceny.

Nauczyciele w Warszawie otrzymali od dyrektorów szkół ostrzeżenia kierowane przez zespół pomocy technicznej Librusa o zagrożeniu próbami wyłudzeń danych.

„W ostatnim czasie obserwuje się znaczący wzrost prób wyłudzenia danych dostępowych do różnych systemów informatycznych. W obecnej sytuacji, kiedy większość osób wykonuje swoją pracę (w tym również logowanie do systemów informatycznych) poza siedzibą pracodawcy, jest to szczególnie częste” – poinformował administrator.

Zaapelował do nauczycieli „o wzmożoną czujność na wszystkie wiadomości e-mail, SMS-y, czy informacje przesyłane za pomocą komunikatorów internetowych, w których ktokolwiek prosi o podanie (…) danych autoryzacyjnych”. Podkreślił, że w żadnym wypadku nie należy nikomu podawać danych dostępowych do swoich kont z systemu Librus Synergia.

W Librusie znajdują się oceny uczniów, informacje o frekwencji, uwagi o zachowaniu uczniów, problemach wychowawczych, a także dane personalne uczniów i rodziców. System Librus synergia jest używany w blisko 5500 placówkach oświatowych w Polsce.

(JK, PAP)