Liceum Zalewskiej też zastrajkuje!

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Świebodzicach, czyli szkoła, w której pracowała minister Anna Zalewska, zdecydowało o przystąpieniu do strajku

W referendum strajkowym w LO w Świebodzicach wzięło udział 81 proc. nauczycieli i pracowników placówki. 91 proc. z nich opowiedziało się za strajkiem.

Świebodzickie liceum to szkoła, w której uczyła przed laty minister edukacji Anna Zalewska, a nawet dwukrotnie pełniła w niej funkcję wicedyrektora (1993=1995 i 1999-2002). W 2016 r. liceum uroczyście obchodziło swoje 65. urodziny, a wśród zaproszonych gości była m.in. szefowa MEN.

W strajku wezmą udział także szkoły, w których uczyli wiceministrowie edukacji: Anna Machałek (Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamiennej Górze) oraz Maciej Kopeć (XIII LO w Szczecinie). Decyzję o strajku podjęli ponadto nauczyciele i pracownicy oświaty II LO w Krakowie, w którym uczyła prezydentowa Agata Kornhauser-Duda.

Według szacunków ZNP, do rozpoczynającego się 8 kwietnia (i bezterminowego) strajku przystąpić może nawet 90 proc. szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. W szkołach w całym kraju do 25 marca br. przeprowadzane będą referenda strajkowe.

Najważniejszym postulatem strajkowym jest podwyżka wynagrodzeń wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty o 1000 zł na etat od stycznia 2019 r.

(PS, GN)