Liczba studentów w Polsce rośnie. Większość studiujących stanowią kobiety

Liczba studentów w Polsce nieco wzrosła – na wyższych uczelniach kształci się ponad 1,2 mln osób – poinformował Główny Urząd Statystyczny w najnowszym raporcie. Kierunki pedagogiczne nadal cieszą się dużą popularnością wśród młodych ludzi

W roku akademickim 2020/21 w Polsce działało 368 uczelni – tak wynika z raportu GUS „Szkolnictwo wyższe i jego finanse w 2020 r.”. W uczelniach studiowało 1 mln 218 tys. studentów. To o 1,2 proc. więcej niż rok wcześniej.

„Wzrost liczby studentów odnotowany został po raz pierwszy od roku akademickiego 2005/06” – poinformował GUS.

Wśród studiujących przeważają kobiety. Stanowią one 58 proc. kształcących się w uczelniach.

Większość studentów, bo 69,9 proc., pobiera naukę w uczelniach publicznych „Najczęściej wybierano kierunki z podgrupy: biznesu i administracji (18,1 proc. ogólnej liczby studentów), medycznej (11,3 proc.), społecznej (10,3 proc.) oraz inżynieryjno-technicznej (8,7 proc.)” – podkreślono w analizie. Kierunki pedagogiczne też należą do popularnych. Wybiera je 6,3 proc. studentów.

W 2020 r. mury uczelni opuściły 293 tys. absolwentów. To o 6,5 proc. mniej niż rok wcześniej. Niecałe 55 proc. absolwentów ukończyło studia pierwszego stopnia, 6,7 proc. – studia magisterskie jednolite, a 38,6 proc. – studia drugiego stopnia.

Na studiach podyplomowych w roku akademickim 2020/21 kształciło się 149,6 tys. osób. Tę formę zwiększania swoich kwalifikacji wybierają najczęściej kobiety, które stanowią 68,4 proc. studiujących.

Natomiast na studiach doktoranckich kształciło się 22,9 tys. osób, z czego 12,7 tys. to kobiety.

W uczelniach wyższych pracują 93 tys. nauczycieli akademickich. Tu jednak kobiety są w mniejszości – 44,3 tys. nauczycieli akademickich stanowią panie. Na 1 nauczyciela przypadało ponad 13 studentów.

(PS, GN)