List otwarty do premiera: propozycja „okrągłego stołu” to happening

Zbudowanie trwałego i nowoczesnego systemu oświatowego to zadanie, którego nie można zrealizować podczas jednodniowego happeningu nazwanego „okrągłym stołem” – ocenili autorzy listu otwartego do premiera

„Protest z Wykrzyknikiem!” to jedna ze społecznych inicjatyw popierających strajk nauczycieli. Grupa przygotowała list otwarty do premiera Mateusza Morawieckiego, pod którym podpisało się wielu naukowców, ludzi kultury, społeczników.

Sygnatariusze listu z rozczarowaniem obserwują „postępowanie polskiego rządu wobec konfliktu społecznego, którego wyrazem jest strajk nauczycieli”. „Zamiast poważnych prób rozwiązania problemów podnoszonych przez nauczycieli widzimy jedynie pozorowanie działań. Z jednej strony mamy brak autentycznego dialogu ze stroną związkową, z drugiej – całkowicie chybiony pomysł zwołania ad hoc spotkania na Stadionie Narodowym. W sytuacji nabrzmiałego konfliktu pomiędzy rządem a nauczycielami, w trakcie trwającej akcji strajkowej nie ma miejsca na rozmowy na tematy wykraczające poza przedmiot sporu. Zbudowanie trwałego i nowoczesnego systemu oświatowego to zadanie, którego nie można zrealizować podczas jednodniowego happeningu nazwanego >>okrągłym stołem<<” – czytamy w liście.

Autorzy przypomnieli, jak destruktywne dla szkolnictwa mogą być zmiany wprowadzane pośpiesznie, bez przygotowania i wbrew krytycznej opinii dużej części środowiska edukacyjnego. „Panie Premierze, wzywamy Pana do natychmiastowego podjęcia na forum Rady Dialogu Społecznego rzeczywistych negocjacji z przedstawicielami strajkujących nauczycieli i niepedagogicznych pracowników oświaty. To warunek konieczny, by jakiekolwiek zaproszenia strony rządowej mogły być traktowane jako autentyczny wyraz woli wspólnej pracy, a nie taktyczny wybieg mający tworzyć pozór otwartości na dialog” – ocenili.

Zdaniem sygnatariuszy listu, zamiast rozważać perspektywę „mglistej przyszłości”, należy podjąć natychmiast działania naprawcze w celu zminimalizowania szkód powstałych w wyniku ostatniej reformy. Konieczna jest
* korekta podstaw programowych, przede wszystkim redukcja treści nauczania,
* realne przygotowanie się na kumulację roczników – zwiększenie liczby miejsc w liceach i technikach,
* powrót do szkół uczniów z niepełnosprawnościami.

„Polskie dzieci i młodzież zasługują na najlepszy system oświatowy, a polska szkoła im tego obecnie nie zapewnia. Działania na rzecz zmiany powinny być podjęte jak najszybciej, ale domagamy się stworzenia odpowiednich warunków do wypracowania najlepszych rozwiązań. Potrzebny jest czas na określenie kluczowych zagadnień, opracowanie formuły i dobór uczestników debaty. Trzeba również założyć, że prace takiego forum nie ograniczą się do jednorazowego spotkania, a potrwają odpowiednio długo – podobnie jak obrady Okrągłego Stołu w 1989 r.” – zauważyli autorzy listu.

„Debata o edukacji jest potrzebna i toczy się już teraz w środowiskach związanych z oświatą, ale rząd konsekwentnie ignoruje wszelkie oddolne inicjatywy. Pomysł spotkania na Stadionie Narodowym uważamy za kolejną próbę pozorowania dialogu. Dlatego wychodzimy z inicjatywą otworzenia z początkiem nowego roku szkolnego ogólnopolskiego Forum >>Wspólnie dla Edukacji<<, deklarując jednocześnie gotowość do aktywnego zaangażowania w jego pracach. A dziś, dla dobra przyszłości polskiej edukacji, wzywamy Pana Premiera do spełnienia zgłaszanego przez nauczycieli postulatu płacowego oraz do zażegnania kryzysu wywołanego tzw. reformą. Dopiero kolejnym krokiem może i powinno być włączenie się Pana Premiera i rządu w wypracowanie rozwiązań dla tonącej polskiej edukacji”.

Pod listem podpisali się m.in. prof. Bogusław Śliwerski, prof. Łukasz Turski, prof. Przemysław Sadura, Marek Michalak, Krystyna Starczewska, Jerzy Wiśniewski, Zofia Grudzińska, Jarosław Pytlak, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Jan Ordyński, Jacek Dubois, Agnieszka Holland, Krystyna Janda, Andrzej Saramonowicz, Maja Ostaszewska i Magdalena Schejbal a także inicjatywy nauczycielskie, jak „Superbelfrzy RP”, Ogólnopolski Międzyszkolny Komitet Strajkowy, „My, Nauczyciele”, „Ja, Nauczyciel”, „Nie dla chaosu w szkole” i rodzicielskie: „Rodzice przeciwko reformie edukacji”, „Inicjatywa rodziców zatrzymać edukoszmar”. Pod listem podpisali się ponadto laureaci Konkursu Nauczyciel Roku: Grzegorz Lorek, Marcin Zaród, Marta Florkiewicz-Borkowska, Przemysław Staroń.

(PS, GN)