List otwarty dyrektorki VIII LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Dyscyplinarka za brak promocji dla jednej z uczennic?

„Pomimo uniemożliwienia mi jakiejkolwiek obrony, zastępca rzecznika dyscyplinarnego i tak nie był w stanie postawić mi żadnego konkretnego zarzutu. Dlatego sporządził wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, z którego nie wynikało w ogóle, jakiego czynu sprawa dotyczy ani jakie dowody potwierdzają jego popełnienie. Zamiast tego zarzucił mi generalny zły nadzór pedagogiczny, niewłaściwe ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów, złe prowadzenie dokumentacji szkolnej i niezapewnianie pomocy psychologicznej uczniom na przestrzeni całego roku oraz… oczywiście zniesławienie wizytatorek kuratorium w liście, w którym zgłosiłam, że nadużywają swojej pozycji służbowej w celu wymuszania zmieniania uczniom ocen” – napisała m.in. Anna Drwięga, dyrektorka VIII LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie w liście otwartym do społeczności szkolnej.

17 lutego 2023 roku dyrektorce doręczono decyzję prezydenta Miasta Krakowa, zawieszającą ją w obowiązkach dyrektora i nauczyciela VIII Liceum Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego w Krakowie, z uwagi na prowadzone przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne. Grozi jej nawet 3 lata zakazu wykonywania zawodu.

„Korzystając z tego, że zawieszenie wchodzi w życie od 20 lutego 2023 roku, pozwalam sobie zwrócić się do Państwa jeszcze szkolnymi kanałami komunikacji, żeby przybliżyć Państwu kontekst i przyczyny takiego stanu rzeczy” – zaczyna swój list Drwięga.

Dyrektorka przekonuje, że w tle jej zawieszenia w obowiązkach leży próba wymuszenia przez emisariuszy kuratorium promocji dla jednej z uczennic. Skargę na Annę Drwięgę miała złożyć matka uczennicy. Przypomnijmy, że terminy egzaminów klasyfikacyjnych jasno określają przepisy prawa oświatowego.

Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak dotąd nie zabrała publicznie głosu w tej sprawie.

Cały list otwarty Anny Drwięgi można przeczytać tutaj

(GN)

Wniosek ZNP do szefa MEiN: Procedurę dyscyplinarną trzeba zmienić

RPO: Sposób rozpatrywania spraw zawieszonych nauczycieli niekonstytucyjny