Lockdown w szkołach przedłużony. Do kiedy?

Dziś wieczorem ministerstwo edukacji opublikowało rozporządzenie przedłużające lockdown w szkołach i placówkach oświatowych. Dotychczasowe restrykcje obowiązywały do 28 lutego

Zgodnie z rozporządzeniem, uczniowie mają kontynuować naukę zdalną na dotychczasowych zasadach do 14 marca br. Nie dotyczy to jednak uczniów klas I-III i uczniów szkół specjalnych, którzy uczą się stacjonarnie.

Od tej zasady jest jeden wyjątek – zgodnie z rozporządzeniem, do 14 marca „na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego ogranicza się również funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych w zakresie klas I-III”.

To oznacza, że uczniowie edukacji wczesnoszkolnej na Warmii i Mazurach od poniedziałku mają się uczyć zdalnie. Ósmoklasiści i maturzyści nadal jednak będą mogli przygotowywać się do egzaminów w ramach konsultacji w małych grupach.

W rozporządzeniu znalazł się też punkt mówiący o tym, że dyrektor szkoły „może udostępniać pomieszczenia odpowiednio w szkole lub placówce w celu przeprowadzenia badań edukacyjnych, których realizacja wynika z krajowych lub międzynarodowych zobowiązań” MEiN. Punkt ten dotyczy prawdopodobnie kolejnej edycji międzynarodowego badania umiejętności 15-latków PISA.

Rozporządzenie dostępne jest TUTAJ.

(PS, GN)