Łódź: Od 1 kwietnia wyższe dodatki dla nauczycieli. Porozumienie ZNP i władz samorządowych

„Od 1 kwietnia br. zwiększona zostanie wysokość dodatków funkcyjnych dla: wychowawców klas oraz nauczycieli opiekujących się oddziałem przedszkolnym do 350 zł, dyrektorów szkół i placówek oświatowych o 1300 zł, wicedyrektorów o 700 zł,  kierowników warsztatów szkolnych i laboratoriów o 200 zł. Wzrasta również naliczenie dodatku motywacyjnego na etat kalkulacyjny do 200 zł” – poinformował Okręg Łódzki ZNP. Miasto Łódź oraz ZNP osiągnęły porozumienie w zakresie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto

Wielomiesięczne rozmowy prowadzone z Hanną Zdanowską Prezydent Miasta Łodzi, Małgorzatą Moskwą -Wodnicką, wiceprezydent Miasta Łodzi oraz przedstawicielami Wydziału Edukacji UMŁ przez Okręg Łódzki, Oddziały ZNP w Łodzi oraz przedstawicieli dyrektorów szkół i placówek oświatowych przyniosły oczekiwane zmiany w tabelach dodatków funkcyjnych. Szczególnie satysfakcjonujący jest wzrost dodatków dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, których praca wychowawcza zostanie doceniona tak, jak wychowawców klas w szkołach” – czytamy m.in. w komunikacie ZNP.

Jak podał Okręg Łódzki ZNP dalsze rozmowy w sprawach płacowych odbędą się w połowie bieżącego roku i dotyczyć będą m.in.

>> zwiększenia dodatku dla mentora i opiekuna stażu oraz naliczenia środków na fundusz motywacyjny,

>> możliwość wprowadzenia dodatku za wychowawstwo w bursach, internatach, MOS i MOW,

>> zwiększenia dodatku za pracę w warunkach trudnych dla nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i placówkach kształcenia specjalnego,

>> warunków naliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw.

Oprócz tego nauczycielom 6 marca ma zostać wypłacona obiecana przez rząd podwyżka – sięgająca od 30 do 33 procent.

– To co dla nas najcenniejsze, czyli wychowanie naszych przyszłych pokoleń, to co dla nas kluczowe, jeśli chodzi o przyszłość naszego miasta, ale przede wszystkim również i Polski to właściwa edukacja, to właściwe wychowanie, to przede wszystkim stworzenie możliwości dla młodego pokolenia właściwego nauczania z jednej strony ale też zachęcenia do tego żeby rozwijać swoje unikatowe zdolności, motywować młodzież i przede wszystkim wprowadzać ich w dorosłe życie, bo wiemy że to też jest państwa obowiązek – mówiła prezydent Łodzi Hanna Zdanowska

– Jest to posunięcie, które podnosi prestiż naszego zawodu, znaczenie zawodu i jest to coś, co wpłynie na dobro oświaty łódzkiej, ale również dobro uczniów, dobro nauczycieli i rodziców, czyli ten dobrostan zwiększa się i to nas bardzo cieszy – komentował  Marek Ćwiek, prezes Okręgu Łódzkiego ZNP.

(GN)

Fot: Okręg Łódzki ZNP/Facebook

Minister Nowacka: Większość samorządów wypłaciła już nauczycielom podwyżki oraz wyrównania za styczeń i luty