Łódź: Z powodu szczytu OBWE niektóre szkoły i uczelnie przeszły na zdalne nauczanie

Trwa szczyt OBWE w Łodzi. Dyplomaci z państw członkowskich spotykają się na terenie centrum Łodzi oraz w salach konferencyjnych dworca Łódź Fabryczna. Wydarzenie spowodowało konieczność zamknięcia części ulic. W związku z utrudnieniami komunikacyjnymi niektóre szkoły wprowadziły naukę zdalną.

Niektóre szkoły, zlokalizowane w samym centrum Łodzi, podjęły decyzję o przejściu na zdalną naukę w związku z utrudnieniami komunikacyjnymi podczas szczytu OBWE. Także Uniwersytet Łódzki od na niektórych wydziałach prowadzi zdalne zajęcia.

„Uczę w dwóch szkołach oddalonych od siebie o rzut beretem. Jedna wprowadziła nauczanie zdalne, a druga nie. Czuję się z tego powodu rozdarty” – napisał w swoim felietonie na stronie polityka.pl polonista Dariusz Chętkowski. „Szczyt OBWE w Łodzi odbywa się 1 i 2 grudnia. Nie da się prowadzić lekcji, tak głośno wyją syreny” – podkreślił.

Rada Ministerialna Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) jest dorocznym spotkaniem ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich Organizacji lub ich przedstawicieli.

Jest to także wydarzenie podsumowujące roczną prezydencję danego kraju. Z racji polskiego przewodnictwa w OBWE w 2022 r. tegoroczna Rada Ministerialna odbywa się w dniach 1-2 grudnia w Łodzi.

Ministrowie lub ich pełnomocnicy państw członkowskich i państw współpracujących dokonają przeglądu i oceny sytuacji bezpieczeństwa w obszarach Euroatlantyku i Eurazji w wymiarze polityczno-wojskowym, gospodarczo-ekologicznym oraz ludzkim na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy oraz wyznaczą cele i mechanizmy działania na kolejny rok.

W 2023 r. przewodnictwo w OBWE obejmie Macedonia Północna.

(JK, GN)

Mróz zamknie szkoły? Nowe rozporządzenie MEiN ws. organizacji nauki zdalnej weszło w życie