Magisterka coraz mniej popularna? Nowe dane z systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów

Coraz mniej osób chce studiować na studiach magisterskich. To prawdopodobnie jeden ze skutków zmian demograficznych. Tak wynika z ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA).

Z danych ELA wynika, że od kilku lat spada liczba osób rozpoczynających studia II stopnia. W 2021 r. było to niemal o 30 tys. osób mniej niż w 2015 r. Co odbija się na sytuacji uczelni wyższych, które tracą studentów.

– Analizując dane z systemu ELA widzimy, że odsetek osób kontynuujących studia II stopnia w porównaniu do liczby absolwentów jest stabilny w czasie. Łącznie około 70 proc. absolwentów studiów I stopnia kontynuuje naukę na studiach II stopnia. Oznacza to, że obserwowany spadek liczby kandydatów wynika z przyczyn demograficznych, a nie ze zmiany wzorców zachowań absolwentów – ocenił dr hab. Mikołaj Jasiński, ekspert Ośrodka Przetwarzania Informacji, które jest odpowiedzialne za funkcjonowanie ELA.

Zainteresowani decydują się na podjęcie studiów II stopnia zwykle zaraz po uzyskaniu dyplomu licencjata. Tak właśnie robi 2/3 absolwentów. W kolejnych latach po otrzymaniu dyplomu studia II stopnia podejmuje bardzo niewielki odsetek absolwentów. Po 5 latach od uzyskania dyplomu taką decyzję podejmuje zaledwie 1 proc. osób posiadających licencjat.

– Zwracają uwagę dwa zjawiska. Po pierwsze, absolwenci studiów pierwszego stopnia w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych są najbardziej skłonni podejmować studia drugiego stopnia. Jednakże skłonność ta maleje w przypadku kolejnych roczników absolwentów – tłumaczył dr Marek Bożykowski, ekspert Ośrodka Przetwarzania Informacji.

– Po drugie, w 2016 roku absolwenci studiów pierwszego stopnia w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu odnotowali skokowy wzrost zainteresowania studiami drugiego stopnia. Dzięki systemowi ELA można sprawdzić, że za ten wzrost odpowiedzialne były decyzje osób, które ukończyły pielęgniarstwo oraz położnictwo na poziomie licencjackim – dodaje ekspert OPI.

Eksperci sprawdzili też, czy absolwenci kontynuują naukę na tych samych uczelniach, na których uzyskali dyplom studiów pierwszego stopnia. Okazało się, że w pierwszym roku po dyplomie ponad 3/4 osób z licencjatem, które podejmują jakiekolwiek studia drugiego stopnia, wybiera studia na swojej macierzystej uczelni.

(PS, GN)